SYNERGICKÁ KOMUNIKÁCIA

 Ubi est concordia, ibi est victōria. – Kde je svornosť, tam je víťazstvo.

 

CESTA K INTEGROVANEJ FIRME

SYNERGICKÁ KOMUNIKÁCIA

Kľúčovým faktorom ekonomiky sa znovu stávajú ľudia, ktorí v konečnom dôsledku predurčujú stabilitu a prosperitu spoločnosti. Ako hlodavec nahlodávajú vzťahy, spoluprácu, systémy. Robia to s tým najlepším úmyslom naplniť víziu, splniť plán. Snažia sa prinútiť okolie k spolupráci s heslom: “Účel svätí prostriedky“. Uvažujú dichotomicky „Buď – Alebo“.

Efektívnosť a často aj prežitie nezávisí výlučne na vynaloženom úsilí, ale na tom, či ho vynaložíme správnym smerom. Synergická komunikácia vychádza z prirodzeného potenciálu a hodnotového systému každého človeka, smeruje k lojalite a efektivite práce.

Prínos kurzu:

1. Vytvoriť súlad medzi jednotlivými oddeleniami a členmi tímov. Prostredníctvom synergickej komunikácie navodiť atmosféru tvorby smerujúcej k integrovanej spoločnosti kde celok je viac ako súčet jednotlivých oddelení.

2. Vyčistiť komunikačné polia, uvoľniť napätie vo vzťahoch, zmeniť postoje, správanie a zvýšiť produktivitu.

Cieľ:

Účastníci kurzu sa naučia používať synergickú komunikáciu ako cestu k najproduktívnejšej variante. Zbavia sa obmedzujúcich paradigiem a konštruktívne ich zamenia za presvedčenia, ktoré ich povedú k úspechu. Pochopia, že sú časťou celku – spoločnosti a svojim myslením a správaním ovplyvňujú firemnú kultúru, v konečnom dôsledku prosperitu firmy.

 

Obsahové zameranie:

Od vnútorného chaosu k integrovanej osobnosti a spoločnosti.

Proaktivita v procesoch myslenia a správania.

Myslenie spôsobom „Výhra- výhra“.

Mentálna hojnosť, kontinuita zrelosti, emočná alchýmia.

Presvedčenia, ktoré majú silu tvoriť a ničiť

Princípy vedenia.

Spolupráca – participácia – synergia.

Katalyzátor vedúci k dosahovaniu a rozvoju vysokej výkonnosti.

Manažérska príprava k vytváraniu synergie v riadení a vedení.

 

Cieľová skupina:

Riaditelia oddelení

Manažéri

Celé tímy

SYNERGICKÁ KOMUNIKÁCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagačný materiál v PDF