PREDCHÁDZANIE STRESU

Zvládanie stresu, zladenie pracovného
a osobného života „Work life balance“

 

Stresová situácia dokáže vyburcovať človeka v priebehu krátkej chvíle k extrémnym výkonom. Zvýši sa tep, krvný tlak, na čelo vystúpia kvapky potu, svaly sa pripravia na akciu. Každý človek to zažíva aj niekoľkokrát denne.
Predstava je jasná: „utiecť na pustý ostrov, započúvať sa do hluku morských vĺn a cítiť chuť mora… aspoň chvíľu si oddýchnuť, načerpať nové sily…“

Stresové zaťaženie, ktoré vytvára stav celkového a najmä psychického vyčerpania, sa prejavuje v oblasti motivácie, emócií a ovplyvňuje postoje, názory, výkonnosť a postupne aj profesionálne správania a konanie osôb, u ktorých prišlo k nahromadeniu a vzniku podmienok, ovplyvňujúcich vznik a rozvoj syndrómu vyhorenia. Syndróm vyhorenia je postupne sa vyvíjajúci syndróm spôsobený dlhodobým stresom v práci. Pretrvávajúce napätie vedie k absenciám v práci a pravdepodobne spôsobuje deterioráciu zdravia v zmysle somatického ochorenia.
Účastníci semináru, v chránenom tréningovom prostredí sa naučia zvládať zvýšenú psychickú záťaž. Veľká psychická zodpovednosť pracovníkov sa prenáša na zdravotný stav, pracovnú výkonnosť a ekonomické dopady. Účastníci si vytvoria stratégiu a model na prevenciu pred stresom.

Cieľ:
Naučiť účastníkov kurzu ako predchádzať „diagnóze súčasnosti“, stresovým a konfliktným situáciám a naučiť účastníkov používať jednoduché a účinné relaxačné techniky, kdekoľvek a kedykoľvek.