KREATIVITA

„Jedinou konštantou budúcej doby bude zmena“ Peter F. Drucker

V predškolskom veku máme okolo 97% detí kreatívnych, ale po ukončení vysokej školy môžeme počítať už len s cca 12% kreatívnych absolventov, a v bežnej populácii sa pohybujeme dokonca pod 10% kreatívnych jedincov (prof. Jan Barták, Personálne riadenie, súčasnosť a trendy. Vydavateľstvo: UJAK, Praha 2011).

Dobrá správa je, že potlačenú kreativitu je možné opäť obnoviť!
Profesor Barták ďalej uvádza, že priemerná úroveň kreativity sa dá dosiahnuť po 16 až 24 mesiacoch tréningoch. Vyššej úrovne kreativity po 24 až 36 mesiacoch a vynikajúcej úrovne po 36 až 48 mesiacoch.

V USA rozvíja svoju kreativitu viac než polovina zamestnancov a využívajú služby dvadsiatich profesionálnych centier. V Európe sa rozvíjaniu kreativity venuje len 8 – 10 % firiem s možnosťou profesionálnej podpory šiestich centier.

Spoločnosť ModernaBrain, s.r.o. pracuje s technikami na rozvoj kreativity od svojho vzniku 1996, čo vystihuje aj názov spoločnosti „moderný mozog“.
Desiatky účastníkov absolvovali kurz „Tvorivosť“, „Brain – management“, „Akcelerované čítanie“. Na kurzoch sa využívajú techniky na odstránenie emocionálnych blokov, ktoré vznikli počas štúdií a obmedzujú tvorivé, vlastné myslenia. Zároveň na kurzoch trénujeme s účastníkmi nové techniky na podporenie kreativity a ich využitie v reálnom živote kedykoľvek a kdekoľvek. Majitelia spoločnosti Pavol Korček a Mária Korčeková majú za sebou po 6000 hodín skúsenosti s klientmi z individuálnych konzultácii a koučingu.
Garantujeme Vám, že poznáme efektívne techniky, ktorými je kreativitu možné obnoviť aj skôr ako uvádza predchádzajúci výskum. Tréningový vzdelávací program je rozdelený na štyri intenzívne dvojdňové časti, jar, leto, jeseň, zima.

V súvislosti s globalizáciou, elektronizáciou informácií , vytváraním „informačnej spoločnosti“ , rastom hyperkonkurencie a liberalizáciou hospodárskeho i politického života dochádza k rýchlym a permanentným zmenám. Kľúčom k úspechu v podmienkach zmien je diskontinuálne, skokové zlepšovanie, opierajúce sa o kreativitu zamestnancov. Kompetencie pracovníkov čoraz častejšie uvádzajú potrebu syntetických schopností, holistického myslenia, empatie, intuície, dobrej pamäti a veľkú dávku tvorivosti. Vytváranie podmienok k poznaniu je v dialektickom vzťahu k potrebám riešenia problémov. Vedomosti plodia nové riešenia, nové riešenie nové problémy a tie nové riešenia… Kreativita zaručuje inovácie vtedy ak sú nápady transformované do nových produktov a tie prinášajú vyššiu pridanú hodnotu . Kreativita je kontinuálny proces, opierajúci sa o poriadok a systém a zároveň umožňuje experimentovať, improvizovať a hľadať nové originálne riešenia…

Zámer tréningu:
V chránenom tréningovom prostredí sa účastníci tréningu naučia:
– odhaliť skryté a rušivé faktory, ktoré obmedzujú kreativitu
– zbaviť sa obmedzujúcich paradigma
– techniky na zvýšenie kreativity
– konštruktívne ich používať

Cieľ:
Po absolvovaní tréningu budú účastníci schopní používať techniky na zvýšenie kreativity v profesionálnom i osobnom živote.