Individuálne hodnotenia

 

Včera som sa zúčastnila na seminári (27.1.2018) a bol to pre mňa hlboký a krásny zážitok – patrí vám obidvom môj obdiv, cítila som sa vďaka vám veľmi príjemne, ste úžasní ľudia :-)  . Bolo toho na mňa naraz trošku veľa, popoludní som už bola aj unavená, ale dnes som od rána cítila množstvo energie … je to možné, že aj keď som si nenechala urobiť konšteláciu, takto pozitívne to prostredie a to, čo sa tam dialo, na mňa pôsobilo? 

Takto nadšená odchádzala z Trnavy aj moja neterka Katka (vysoká blondínka, robili ste jej konšteláciu ako poslednej) a obidve sa tešíme na stretnutia s vami na ďalších seminároch :-). Želám vám obidvom pekný a úspešný týždeň a ešte raz ďakujem.

S pozdravom Jana Hrabovská

 


pozdrav

 


 

K rodinným konšteláciám a Venušiam som sa dostala na odporúčanie mojej priateľky. Nevedela mi presne popísať, čo a ako to tam prebieha, ale zvedavosť a aj moje vtedajší stav po rozvode ma priviedli v jednu sobotu do Trnavy.

Prvýkrát som sa bola na seminári, asi pred 2,5 rokmi. Spomínam si, aké fascinujúce bolo pre mňa vidieť, ako celá táto metóda funguje, a čo všetko sa človek dozvie o sebe a o svojich rodinných systémoch a hlavne, čo všetko tam dokáže pochopiť a vyriešiť. Myslím, že každý, kto je tam prvý krát len s úžasom sleduje, ako čarovne sa problémy pomenujú a rozmotávajú. Pre mňa to vždy bolo a je úžasne obohacujúce, oslobodzujúce, aj keď miestami aj so slzičkami J. Ale hovorí sa, že duševný rast a pochopenie je sprevádzané bolesťou, takže to skôr beriem pozitívne, lebo vždy po odhalení časti mozaiky sa mi uľavilo.

Na každom seminári žasnem, ako niektoré problémy, s ktorými sa človek motá, ani nemusia byť jeho, ale nesie si ich z histórie a z udalostí, ktoré sa stali v jeho rodinnom systéme. A práve konštelácie pomáhajú tieto veci pochopiť. Pochopiť, odpustiť, nechať tam a vykročiť za šťastím. Spoločná sila Žien, krásnych Venuší, je taká veľká, že dokonca došlo aj k urýchlenému liečivému procesu fyzického problému – mojej prasknutej medzistavcovej platničky.

Riešila som rôzne témy, cez nachádzanie sebahodnoty, liečenia perfekcionizmu, znovu objavovania a  posilňovania ženskosti, nekonečné dokazovanie, že som dobrá, pocit stratenia, keď začínam nové veci, stagnáciu a mnohé iné.

Mária Korčeková, lektorka týchto seminárov, je vnímavá, veľmi múdra, charizmatická a citlivá osôbka s bohatými skúsenosťami nie len s konšteláciami. Už veľa krát mi pomohla sa v danej životnej situácii zorientovať a posunúť opäť o krok vpred. VEĽKÉ ĎAKUJEM, a teším sa na ďalšie stretnutia.

Petra H., Bratislava 3-2016


Ešte raz ďakujem – hneď na druhý deň mi to pomohlo aj v práci a pritom som prácu vôbec neriešila – ale aj tam je „pracovný systém“. Je úžasné, že existuje takáto metóda a ľudia, ktorí ju robia – myslím, že všetci potrebujeme veľa, veľa osvietiť… V každom prípade sa na Venuše veľmi teším a ešte raz vďaka…

Krásny deň prajem, Zuzana 10.2.2015


 

Na seminári Rodinné konštelácie som sa prvýkrát zúčastnila v roku 2002, kedy som si začala riešiť svoj krachujúci partnerský vzťah súvisiaci s pracovným vzťahom. Dlho som nechápala, prečo som si stavala do konštelácie svoju pôvodnú rodinu – rodičov. No neskôr som pochopila, že je dôležité prijať hierarchiu či už v rodine, partnerskom vzťahu, či v pracovnom prostredí. To malo za následok uvoľnenie nahromadených emócií, prijatie pokory, znovuobjavenie čistej sebalásky a absolútnej lásky. Dôsledkom toho potom bolo uvedomenie si môjho miesta v pôvodnom rodinnom systéme, a to, že ja som malá, rodičia sú veľkí, oni dávajú a ja beriem. Tiež, že som pyšne očakávala od nich viac, ako sami dostali, teda mi odovzdali iba to, čo sami mali.
Môj krachujúci partnerský vzťah sa, napriek mojim snahám (a falošným očakávaniam) nakoniec rozpadol za dramatických okolností, no s odstupom času musím povedať, že aj to malo pre mňa prínos. Uvoľnilo sa miesto pre nového partnera a o tri mesiace sa zo stavu partnerského stal stav šťastne manželský a o 6 rokov po absolvovaní cyklu pre ženy „Zrodenie Venuše“ sa narodila naša malá Venuša.
Pracovné vzťahy sa upravili a nová práca si našla mňa. Uplatnila som v nej všetky nadobudnuté pravdy a múdrosti – a – mala som tú česť dostať najľudskejšieho šéfa, akého som kedy poznala. Stačilo si iba priať a dovoliť si. Metódu Rodinných konštelácií odporúčam všetkým ľuďom a podľa mňa by mala byť v školách povinná ako etika a vo firmách by miesto „pozývania na koberec“ mohli zaradiť tieto zážitkové semináre pre všetkých zamestnancov, bez rozdielu funkcií.
Ja aj naďalej ostávam priaznivcom týchto metód a ak niekto neverí, tak uverí.   Adrika.N. 10.1.2015


Áno, našla som sa vo Venuši úplne totálne, je to niečo nepopísateľné, čo sa tam deje a akým spôsobom lieči duševné traumy a zranenia. Ale napriek tomu, žiaľ, zisťujem, že tá hĺbka a rozsah rodových zranení je veľmi veľká a nejde to tak rýchlo, je tam naozaj veľa nánosov a pre pohľad zvonka sú zmeny miniatúrne, pre mňa však zásadné. Inak, ten muž, čo som spomínala v dotazníku a čo ho riešim 2 roky, to sa ukázalo ako nie vôbec víťazstvo lásky, žiaľ, ale ukázala sa pravda, ako to ozaj je. Aj to je cenné, a pripisujem to Venušiam, ako aj mnoho iných vecí. 12.11.2014 Kl.P.


Zúčastňujem sa školení a seminárov, ktoré organizuje spoločnosť ModernaBrain, od roku 2010. Tieto školenia výrazne ovplyvnili moje zmýšľanie, ale aj konanie v mojej pracovnej, ale aj súkromnej sfére. Vnímam svoj veľký posun pozitívnym smerom: zvýšenie mojej sebadôvery, zlepšenie koncentrácie v práci aj v rodine, jednoduchšie dosahovanie výsledkov vďaka lepšej definícii priorít, celkove zlepšenie môjho time manažmentu.
Najväčším prínosom ale je, že som začala o sebe uväzovať iným spôsobom, a síce ako osoba, ktorá dôkaze žiť život podľa svojich predstav a byt spokojná vo všetkých oblastiach svojho života. Z tohto dôvodu by som určíte odporučila školenia spoločnosti ModernaBrain aj ďalším osobám, ktoré sa chcú ďalej rozvíjať a osobne rast. V osobe p. Márii Korčekovej som našla tútorku, priateľku a osobu, s ktorou sa radím pri najťažších rozhodnutiach.
Zuzana Gergelova, konateľka spoločnosti MEDITERAN, s.r.o. a majiteľka reštaurácii KOGO a D.Steakhouse v Bratislave, 10/2014

________________________________________

Milá Mária !

Asi před 14ti dny jsem potkala kamarádku, která chodila také na naše semináře a zná Tě. Ptala se mne, zda mám s dcerou komunikační problémy (řešila své problémy) Odpověděla jsem jí po pravdě, že vůbec žádné. Když se tomu podivovala, tak jsem jí řekla, že jsem v pravý čas potkala Tebe a že jsi mi pomohla mimo jiné také s výchovou dcery, s pochopením jejího způsobu uvažování. Dcera studuje druhý ročník sociologii na UK a je zde spokojená. (9/2014)

Míla

OTTO BLANC

Business & Social Club 2014


S Máriou a Pavlom Korčekom spolupracujem na tvorbe vzdelávacích a rozvojových aktivít pre mojich kolegov. Zároveň sa aj sama zúčastňujem ich otvorených kurzov od roku 2002. Pre mňa sú nielen veľmi zaujímavé, hlavne však prínosné ich kurzy leadershipu, najmä ženského leadershipu. Vždy ma prekvapia niečím novým, čo mi prináša nové poznanie a verím, že aj zlepšovanie seba samej a aj pochopenie môjho okolia. PhDr. Janka Holúbeková, 8/2014


 

Referenční hodnocení – ModernaBrain, s.r.o.

V rámci projektu „Vzdělávání plné života“, který byl součástí „Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost“ jsme měli možnost seznámit se se společností „ModernaBrain, s.r.o.“, která se stala realizátorem série kurzů „Efektivní komunikace“ pro Nemocnici Podlesí a.s. v letech 2011 – 2012.
Lektory pro tyto kurzy byli pověřeni Mgr. Mária Korčeková a Mgr. Pavol Korček, kteří se tohoto úkolu zhostili s velkou profesionalitou. Dle ohlasů našich zaměstnanců musím vyzdvihnout jejich vstřícnost, empatii a ochotu naprosto se přizpůsobit požadavkům klientů a zejména umění předat své znalosti účastníkům seminářů vhodnou formou, a to jak v obsahové stránce, tak i v organizační.
Spolupráce dále pokračovala v rámci projektu „Komplexní program pro postup žen – manažerek“,
kde se opět potvrdilo velice profesionální zpracování každého námětu daného kurzu, o čemž svědčí pochvalné ohlasy a velká spokojenost účastnic. Ráda bych vyzdvihla témata, která se nadlouho zapsala do jejich povědomí, a to jsou: „Kariéra a rodina; Syndrom vyhoření; Zdravé sebehodnocení“.
V rámci těchto školení bylo klientkám umožněno vyřešit problémy, se kterými se setkávají v každodenním pracovním i osobním životě a uvědomit si způsoby, kterými lze tyto nesrovnalosti zvládnout. Samozřejmostí byla naprostá diskrétnost a individuální přístup Mgr. Márie Korčekové, která přispěla ke skoro až neformálně-osobnímu průběhu školení a sklidila velice příznivou odezvu.
S provedením výuky fi ModernaBrain, s.r.o. jsme byli vždy velmi spokojeni a věříme, že se nám ještě naskytne příležitost k další spolupráci.
S pozdravem

Marcela Šimandlová
marketing
Nemocnice Podlesí a.s.   7/2014


 

S Máriou jsem se poprvé potkala na ukázce kurzu Niterný leadership. V té době jsem se rozhodovala o vlastním podnikání. Krátká tříhodinová ukázka dvoudenního kurzu mi pomohla překonat mé vnitřní bloky a obavy a najít důvěru v sebe a své schopnosti. S Máriou jsem poté začala spolupracovat. Za 5 let spolupráce jsem pořádala i absolvovala řadu jejích kurzů Niterného a ženského leadershipu. Každé setkání s ní je pro mě velmi obohacující a vždy mě posouvá dopředu. U absolventů jejích kurzů vidím obrovskou změnu: zářící oči, úsměv na tváři a víru v sebe. Nastartování k novému uvažování, novému způsobu myšlení a jednání. Márie je výjimečná charismatická osobnost, s velkou moudrostí, kterou dokáže svým jedinečným a laskavým způsobem předávat druhým.  Ivana Balková, Vivia 5/2014


 

U manželov Korčekových som sa zúčastnila na kurze Woman leadership. Tento kurz mi nesmierne pomohol v mojom profesionálnom raste. Pochopila som, že môžem viesť kolektív mužov a naďalej zostať ženou, sama sebou. Zúčastnila som sa viacerých rodinných konštelácii a ženských konštelácii Venuša. Veľmi pekne manželom Korčekovým ďakujem za moju súkromnú aj profesionálnu zmenu v živote. Svojou profesionalitou a bohatými skúsenosťami ma naučili, ako sa dá žiť a pracovať s ľahkosťou a pri tom zodpovedne a poctivo. Prináša to svoje výsledky a radosť. Moc, moc ďakujem a vrelo odporúčam.
S pozdravom
Beáta Jiránková,  tlačiareň REA  5/2014


 

V decembri 2013 som sa zúčastnila kurzu Woman leadeship – Žena v biznise, ktorý priniesol do mojej práce i súkromného života veľa novej energie, nápadov a informácií. Žena v biznise je dnes už bežný jav. Je úspešnou manažérkou, starostlivou matkou a manželkou. Ako to zvládnuť – tak to dnes viem. Ako riadiaci pracovník ženského kolektívu a súčasne partner v rokovaniach v mužskom i ženskom kruhu, som do dnešného dňa už veľakrát využila vedomosti a techniky osvojené na tomto skvelom kurze. Ďakujem za jeho organizovanie.

Adriána Folajtárová, vedúci billing
Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E.ON
Čulenova 6, pracovisko Čulenova 5, SK-816 47 Bratislava 1,  5/2014

 


 

Vážení manželia Korčekovi,

dovoľte, aby som Vám touto formou poďakovala za moju rodinu i moju osobu, pretože každé stretnutie s Vami je pre nás zážitkom, ktorý zanecháva pozitívne stopy v našom živote na každom poli. Nesmierne Vám ďakujem za vrátenie zdravia mojim deťom, čo si ani lekári nevedia vysvetliť, “akým mechanizmom” sa stalo úplné definitívne uzdravenie. Rovnako ďakujem za vrátenie zdravia mne samotnej, kde rovnako lekári usúdili, že sono snímok z minulosti “musel byť omyl”.

Ešte by som chcela aby sa verejnosť dozvedela, že hlavným cieľom Vašej práce je pomoc iným. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sa jedná o zázrak, ktorý nás niekoľkokrát vyslobodil z nepriaznivých negatívnych okolností a zmenil náš život na výlučne pozitívny. Rovnako musím vyzdvihnúť Vašu štedrosť a ľudskosť, na čo v živote nezabudneme.

Veľmi veľmi Vám ďakujeme

– rodina Giertlova  10/2012


výborný kurz, doporučujem celému managementu + personálnemu; veľmi uvítam pokračovanie kurzu; nabudúce odporúčam výslovne uviesť, že je vhodné priniesť so sebou kostýmy, sukne, lodičky apod. (len „formálne označenie nestačí“), manželia Korčekovci sú na 1+ 2005


Podľa Vašich rád z decembra som sa pokúsila o zmenu imidžu. Výsledok je prekvapujúci, čo mi teda potvrdili aj asistentky, ktoré sa zúčastnili kurzu. Len si musím zvyknúť na pohľady, ktoré ma „nateraz“ sprevádzajú.

Ďakujem.

Jana K. asistentka sekretariátu VUB, a.s. 2004


Chcel som ešte raz aj touto cestou poďakovať za príjemne strávené chvíle a verim, že sa ešte v budúcnosti s Tebou a aj Palim stretneme. Inak dnes som mal úspech, pretože včera som sa skoro celý deň venoval sebe, kúpil som si novú košeľu v mojej farbe, k tomu kravatu a v tom obleku to vyzerá oveľa lepšie ako predtým. Tie rôzne moje pokusy, a dokonca aj melír je zostrihaný, ale keď to je raz neprofesionálne a my sa tu hráme na profesionalizmus, tak prečo nie?! Prajem vám obom iba to najlepšie.

Rado K.


Víkend v Trenčianskych Tepliciach v spoločnosti kolegov a manželov Korčekovcov bol pre mňa veľkou výzvou. O školeniach s týmito výnimočnými ľuďmi som počula toľko pozitívneho, že som robila všetko preto, aby sa mi podarilo šéfa presvedčiť, že je to pre náš kolektív skutočne potrebné. Podarilo sa. Uchvátili šéfa na prvý raz. Kolektív je pre mňa slovo, ktorého plný význam som pochopila až počas tohoto víkendu. Musím priznať, že sme nečakali nič – chceli sme len vypadnúť. Nikto nevedel, ako sa má chovať, čo treba pred kolegami skryť a nakoľko sa môže uvoľniť. Úžasné bolo, že sme prevažne mali my priestor na prejav, čo sme si ani neuvedomovali. Nechali nás (Korčekovci) tvoriť samých seba a pozorovali naše správanie. Druhý deň ráno (sobota) sa nedal s piatkom porovnať. Všetci sme boli až príliš uvoľnení, no ešte stále skeptickí voči tomu, čo nám má kurz priniesť. Samé srandičky a žiadna vážnosť. Postupne sa to začalo formovať, naberalo to na dôvere jeden v druhého, ale čo bolo dôležité – dokázali nás presvedčiť o tom, že každý sme jedinečný a výnimočný nielen pre seba, ale aj pre kolektív. Vo všeobecnosti je známe, že “Jeden za všetkých a všetci za jedného” – no málokto pozná plný význam tejto frázy. Ja, teda verím, že my – už chápeme, čo to znamená. Naše vzťahy sa výrazne zlepšili, komunikujeme medzi sebou otvorene, nielen o pracovných záležitostiach, ale aj o súkromí. O šéfovi nehovoriac. Vkladá do nás veľkú dôveru a my si nedovolíme urobiť niečo, čo by ju poškodilo. Veľa ľudí okolo nás v práci si všimlo, že sme na seba iní, a závidia nám. My sa už rozhodne tešíme na pokračovanie.

Lucia, VW Slovakia, a.s. 2005


Ahoj Mária, dovoľujem si aj touto cestou poďakovať Tebe aj Tvojmu manželovi za tie 2dni, ktoré ste s nami strávili minulý týždeň. Okrem toho, že sme sa od Vás dozvedeli veľa zaujímavých informácií, oceňujem predovšetkým to, ako si dokázala vytvoriť príjemnú atmosféru a pohodu a ako si nás povzbudzovala v tom, aby sme sa nehanbili byť so sebou spokojní a dávať tú spokojnosť aj najavo. Myšlienkami sa stále k tomu vraciam a som Ti vďačná, že na Tebe a vďaka Tebe som si uvedomila, že ten náš vek ešte zďaleka nie je preddôchodkový a že ešte stále mám pred sebou pekné životné obdobie, ktoré si môžem plnohodnotne užiť. Zanechala si vo mne dojem jednej príjemnej, chytrej baby – priateľky, ktorú poznám 20 rokov a s ktorou si mám čo povedať. Nezabudnem ani na to Tvoje víťazné gesto, ktorým si ma pozdravila, keď sme sa vo štvrtok večer lúčili. Si perfektná. Mám pocit, že to bolo zariadené osudom, aby som Ťa stretla práve teraz. Si pre mňa veľkou inšpiráciou. Ešte raz Ti ďakujem. Želám Vám, aby sa Vám aj naďalej darilo v práci aj v súkromnom živote a aby sa Ti darilo udržiavať si životný optimizmus a rozdávať ho svojmu okoliu. Maja. PhDr. Mária Solčianska, 16.02.2004


Kurz na mňa zapôsobil veľmi prekvapivo, svojimi informáciami, ktoré som neočakával až v takom rozsahu. A myslím si, že sa toto oplatí absolvovať každému mladému či mužovi, či žene, nakoľko výsledky z takéhoto školenia sa zídu komukoľvek v modernej spoločnosti. Veľmi príjemní spoločníci na kurze a veľmi, veľmi sympatickí lektori. Na jedničku. 2003

 


Ja som išiel na toto školenie v podstate s tým, že ďalšie nudné školenie, ale ma to presvedčilo, že to nebolo tak. Bol som milo prekvapený, aj tá náplň bola taká, že prísun informácií bol nadmieru ako som očakával a nenudil som sa tu. Aj včerajší deň, zrazu bolo osem hodín. Takže to bolo naplnené dobre.


Čo sa mňa týka, ja som takýto kurz ešte neabsolvoval. Bol som plný očakávania veľmi príjemne prekvapený obsahom tohto školenia a musím povedať, že aj som zmenil niektoré názory a zaužívané zvyklosti, to čo som preferoval. Môj názor je skôr taký, že som nemal rád kombináciu čiernej a bielej, že sa do obchodného styku nehodí, že je to skôr slávnostná kombinácia. To čo som sa tu dozvedel sa mi v budúcnosti veľmi zíde.


Ja som sa na tento kurz veľmi tešila. Počula som pozitívnu väzbu od svojich kolegov, aj napriek tomu som bola veľmi príjemne prekvapená. Veľmi dobre som sa cítila dva dni v kolektíve, aj ako bolo školenie postavené. Som rada, že som sa ho mohla zúčastniť. Dozvedela som aj také veci, o ktorých som len tušila doteraz a bolo mi to potvrdené. Prekvapili ma metódy, ako sme zisťovali tie vône a potraviny, ktoré sú vhodné a ktoré menej. Odchádzam s veľmi príjemnými pocitmi z tohto školenia, ďakujem. 2003


Ja sa dobrovoľne priznávam, že ja som do tohto kurzu už nazrela do nejakej časti a zdal sa mi príliš málo dynamický, nie nudný ale málo temperamentný, že to pôjde z kopca, ale teraz dobrovoľne priznávam, že som príjemne prekvapená práve, že okrem tých svetských vecí, správanie sa navonok na vonkajšom imidži, to som nečakala a milo som bola prekvapená tým, že bolo podčiarknuté to čaro osobnosti. Priznávam, že zatiaľ na kurzoch, kde sme boli, to sa ešte nestalo, aby sa lektor venoval okrem toho vonkajšieho imidžu, venoval aj vnútornému, čo vlastne Orange má a na ktorom Orange budujeme celé to fungovanie navonok. Pokiaľ nebudeme sebaistí vo vnútri, a nebudeme poznať svoje negatíva a nebudeme vedieť ich zmeniť, tak nebudeme úspešní. Toto bolo pre mňa najväčším prínosom uvedomiť si, že imidž je dôležitý, ale keď to nie je dobré vo vnútri, vo firme, keď to nefunguje tak isto ako vo vnútri nás, proste je to také. Myslím si, že by som odporúčala aj v ďalších iných kurzoch aj iným lektorom, že by sa mala viac budovať osobnosť človeka, a aj na tých komunikačných školeniach, najmä tých tvrdých komunikačných školeniach. Toto bolo pre mňa najväčším prínosom školenia. Lebo osobnosti sa málo venuje, či už od maličkých detí až po dospelých a sme strašne málo sebaistí, prípadne, príliš nafúkaní. Ďakujem.2004


Ja sa chcem poďakovať za super atmosféru, za kopec nových informácií, ktoré využijem v práci i v osobnom živote, hlavne odbúravanie trémy. Toto školenie mi dodalo veľa sebavedomia a myslím si, že aj ostatným dievčatám. Zistili sme, že je krásne, keď je žena nenamaľovaná, že závisí, ako Miška povedala, ako sa vo vnútri cítime, čo vyžarujeme, ale samozrejme, ak je žena namaľovaná, viac sa cíti sebaistá a sebavedomá. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať. Samozrejme super kolegovia, ktorí tvorili super atmosféru. Cítila som sa ako doma, aj som zabudla, že pracujem a pripadalo mi to ako na výlete. Získala som veľa informácií, ako sa správne maľovať, stolovanie, odbúravanie stresu, trémy. Ďakujem všetkým. 2003


Ja sa priznám, že som sa o tomto kurze dozvedel tak za päť minút dvanásť. Šéf mi nariadil, ideš zajtra na kurz a viac menej som si ani nestihol všetky očakávania zosúladiť a pripraviť. Ak by som teraz povedal, čo mi tento kurz dal, neviem povedať, aby som pravdu povedal, prax ukáže čo. Ale osobne si myslím, že je to jeden z tých kurzov, z ktorých sa neponáhľam domov a zapôsobili na mňa veľmi dobre. Väčšina takýchto kurzov, ktorých absolvujeme ako na páse, sú tak postavené, že nás zastihnú v nepravý čas a koncentrácia je slabá. Priznám sa, že sa tu dobre cítim a neponáhľam sa preč. Ďakujem za školenie. 2003


Z mojej strany, ak poviem úprimne, nenaplnil kurz vôbec očakávania, ale absolútne predčil. Bol som veľmi milo prekvapený, že sa dá o takýchto veciach rozprávať naozaj o čom asi dva dni? Ale teraz, po dvoch dňoch, by bolo mojim úprimným želaním stráviť s vami a pozorovať vás pri prednáškach aspoň mesiac a učiť sa od vás a nielen o tom zovňajšku človeka, ale čo ma naozaj prekvapilo aj do vnútra do psychiky človeka. Ako to vidím, akí ste perfektní psychológovia a myslím si, že v celku bontón mám v malíčku, ale zistil som, že sa v mnohých veciach mýlim a dalo mi to veľa a Veľmi pekne vám ďakujem a ďakujem aj kolegom. Vytvorili výbornú atmosféru. Vďaka. 2003


Školenia tohto druhu som absolvoval prvýkrát a môžem zodpovedne prehlásiť, že som veľmi prekvapený. Väčšina z nás kolegovcov je tu spoločensky vzdelaných, ale myslím si, že tento kurz nám ukázal dosť, dosť veľa nám môže ešte dať a určite nám dal. Vďaka tomuto kurzu som poznal aj nových kolegov, ktorí boli veľmi príjemní, veľmi fajn, čo je v mojej práci veľmi dôležité a spoznal som 100% manželský pár, ktorý nás školil a verím, že tento kurz mi dal do života to, čo som si predsavzal. A teším sa, keď obdržím katalógy, aby som mohol bežať do obchodu, aby som si zveľadil a doplnil svoj šatník. Ďakujem veľmi pekne. 2004


autor: iva, psychológia.sk dátum: 24.10.2003, 10:27:09 …skús sa pozriet na internet www.modernabrain.sk – pani Mária Korčeková – myslím, že aj ona sa zaoberá podobnými vecami (riešenie partnerských problénov). Ja som sa k nej už chystala niekoľkokrát, ale nakoniec som nebola, no od priateľov viem, že je dobrá.