Kineziológia

 

THREE IN ONE CONCEPTS

Termín „kineziológia“ má svoj základ v gréckom slove „kinesis“, čo významovo značí náuka o pohybe. V šesťdesiatich rokoch dvadsiateho storočia chiropraktik, Dr. George Goodheart, vypracoval v USA základy kineziológie. Objavil, ktoré svaly súvisia energetickými cestami, meridiánovým systémom, ktorý je známy z akupunktúry. Vznikla praktická syntéza západnej a východnej medicíny a filozofie. Neskôr Gooheartov žiak, Dr. John F. Thie, rozpracoval koncepciu svalov a zostavil učebný plán „Touch for Health“, ktorý sa stal svetoznámym. V 70- tich rokoch Dr. Paul Dennison vypracoval systém s názvom „Brain Gym“ – gymnastika mozgu. Tieto jednoduché telesné cvičenia pomáhajú deťom rozvinúť ich tvorivosť a odstrániť ťažkosti pri učení. Cvičenia sa stali známymi pre ľudí v rôznych povolaniach a rozvinuli ich v školstve, hudbe, športe i v manažmente.Vývojom sa vyšpecifikovalo niekoľko oblastí kineziológie. Jeden zo systémov je One Brain systém, ktorého zakladateľom je Gordon Stokes. Systém sa zameral na odstraňovanie emocionálnych blokov. Systém One Brain sa stal základom pre Three In One Concepts.Táto koncepcia sa prednáša aj na Slovensku.

Metóda Jednotného mozgu, One Brain

Three In One Concepts – edukačný systém vyvinutý Fakultou v Burbenku, v Kalifornii v USA. K zakladateľom Three in One Concepts patrí Gordon Stokes, Daniel Whiteside a Candace Calloway. Vytvorili systém techník na odstraňovanie stresu. Systém je rýchly, veľmi jemný a rešpektuje individualitu osobnosti. Duševné konflikty i telesné symptómy je možné objasniť pri konzultácii s klientom. Three In One sa stal „srdcovou záležitosťou“ kineziológie svojím emocionálnym prístupom k problémom. „Barometer správania“, mapa pocitov, používaná v tomto systéme, uľahčila cestu k hľadaniu a riešeniu konfliktov uložených v podvedomí. Revolučným prínosom Three In One concepts je hľadanie príčin problémov v minulých negatívnych zážitkoch.

Metóda používa ako nástroj na zisťovanie emocionálneho stresu svalové testy, používané v kineziológii, preto je na Slovensku známa aj pod názvom kineziológia. Je to komunikácia s mozgom prostredníctvom svalov. Bunková pamäť dáva možnosť zistiť vek príčiny, pretože organizmus si pamätá všetko, čo sa v jeho živote udialo. Vo veku príčiny sa negatívna situácia vyskytla prvýkrát v živote človeka a zanechala negatívny emocionálny záznam. Pri konzultácii s klientom vo vytestovanom „veku príčiny“ problému, opäť prostredníctvom svalov, facilitátor – osoba, ktorá testuje svaly a napomáha zbaviť sa problému, vytestuje vhodné korekcie pre klienta. Častokrát jednoduché fyzické a dychové cvičenia, masáže akupresúrnych bodov, umožia návrat k pozitívnemu naladeniu. Korekcie účinne pôsobia pri odstraňovaní energetického bloku, ktorý sa vytvoril v dôsledku negatívneho emocionálneho zážitku. Odstránením negatívnej emócie a vytvorenie pozitívnej informácie v mysli človeka sa odstránia aj bloky na telesnej úrovni organizmu.

Metóda odstraňuje bariéry, staré systémy presvedčenia, strachy a strachy z bolesti, ktorými nás negatívne ovplyvnilo naše okolie v detstve, dospievaní alebo prenatálnom období. Pri stresových situáciách sa znižuje dokonalá komunikácia pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Dôsledkom je opakovanie nevýhodných, niekedy až sebadeštrukčných spôsobov konania. Negatívne naladenie, napätie, strach z emocionálnej bolesti prinášajú fyzické problémy.

Deti, ktorých hlavným problémom je učenie, písanie, počítanie, (dyslexia, dysgrafia…), alebo tréma, si dokážu zlepšiť študijné výsledky zo štvoriek na jednotky. Manažérom a ľuďom s vysokým pracovným nasadením pomáha metóda zvýšiť sústredenie pri práci, odstrániť stres z pracovného nasadenia a zlepšuje možnosti tvorivého myslenia, originalitu. Pre všestranný rozvoj osobnosti manažéra je vhodné absolvovať celý cyklus kurzov.

Na Slovensku i v štátoch strednej Európy systém prednášala pani Carol Ann Hontz www.onebrain.cz už v roku 1993. Na Slovensku vznikla v roku 1996 asociácia „Slovenská spoločnosť pre rozvoj osobnosti“ www.3in1.sk .

Naše poslanie

Úspešne vyriešené problémy:

 • Problémy s čítaním, písaním, diktátmi, matematikou,
 • Nedostatok tvorivosti a originality
 • Strach z verejného vystúpenia – tréma
 • Strach z neúspechu
 • Strach z nových ľudí a nových vzťahov
 • Strach zo samoty
 • Strach z lekárskeho vyšetrenia
 • Strach zo školy
 • Učenie sa cudzích jazykov
 • Zlepšenie športových výsledkov
 • Agresivita
 • Hyperaktivita detí
 • Žalúdočné problémy
 • Bolesti hlavy
 • Zajakávanie
 • Neproduktívne vzťahy v rodine
Cieľom každého kurzu

je naučiť techniky tak, aby ich absolvent kurzu dokázal samostatne použiť pri odstraňovaní blokov. Každý kurz je tréning, na ktorom si účastníci navzájom pomáhajú pri odstraňovaní svojich problémov. Absolvent každého kurzu obdrží certifikát vydaný Fakultou Tree In One Concepts, Inc., Kalifornia, USA, ktorý ho oprávňuje používať techniky.

Kontakty na lektorov

Dana Kulichová, Dubnica n/Váhom, 0903 057 309

Ing. Elena Krčulová, Bratislava, 0905 318 723

Ing. Zuzana Franková, Košice, 0905 341 034