VNÚTORNÝ LEADERSHIP

VNÚTORNÝ LEADERSHIPPer aspera ad astra. – Cez prekážky ku hviezdam.

Propagačný materiál v PDF

„Zistil som, že vynikajúcim lídrom je človek, ktorý dokáže prinútiť iných ľudí k tomu, aby robili niečo, do čoho sa im nechcelo, a aby to robili radi.“ Harry S. Truman

 

Cieľ vzdelávania

Poodhaliť tajomstvo skutočného vnútorného leadershipu vedúceho k efektívnemu vedeniu ľudí a k vyšším výkonom s minimálnym výdajom energie

Odstrániť vnútorné bloky a nefungujúce presvedčenia v skupine

Motivovať a vytvoriť teamspirit

Stanovenie cieľov

Stanovenie vízie

Leadership firemný

Leadership osobný

Uskutočniť vnútornú zmenu

Prebudiť vnútorný potenciál vedúci k úspechu

Stať sa lídrami vo všetkých oblastiach života

Naštartovať tím k prevzatiu zodpovednosti za dosahovanie vytýčených cieľov a k prosperite.

 

Obsah programu:

Osobnosť lídra

Manažér kontra leader

Leadership osobný

Leadership firemný

Poznaj sám seba

Transformačný proces

Zmeny nefungujúcich presvedčení

Sociogram

Vízia –

Firemná

Teamová

Osobná

Zložky leadershipu

Poznaj sám seba

Hypnotická komunikácia

Kontrola výsledkov a postupov

Risk

Pokrok

Ťah na bránku

Hypnotická komunikácia