PROAKTÍVNY PREDAJ

 

 

 

Silnejúce konkurenčné prostredie signalizuje návrat k overeným Baťovým teóriám „Náš zákazník náš pán“. Úcta, priateľskosť k zákazníkovi a naplnenie zákazníkových očakávaní je téma tréningu, kde obchodný reprezentant, predavač zvládne predajné a komunikačné techniky. Objaví svoj jedinečný štýl predaja, ktorý mu umožní získať zákazníkov na viacnásobný predaj.

 

Komunikačné zručnosti – predpoklad úspechu

Komunikačný proces

Neverbálna komunikácia

Imidž a etiketa predajcu

Aktívne počúvanie

Kladenie otázok

Konfliktný zákazník

Jazyk faktov

Vytváranie vzťahov

Asertívny predajca

Asertívne hry

Synergická komunikácia vedúca k predaju

Metódy zvyšovania sebaúcty

Relaxačné techniky

PROAKTÍVNY PREDAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagačný materiál v PDF