Termíny seminárov 2023

 


Harmonogram seminárov 2023

 

 

 

„Základy konštelačnej práce NIELEN pre lektorov, koučov, terapeutov, učiteľov, bádateľov a priaznivcov…“

Časová dotácia:
– šesť 2-dňových stretnutí + účasť 2x na seminári „Rodinné konštelácie“ (14 dní)
– 23.24. september 2023  sobota, nedeľa 9,00 – 17,00
– 21.22. október 2023 sobota, nedeľa
– 02.03. december 2023 sobota, nedeľa
– 03.04. február 2024 sobota, nedeľa
– 05.07.apríl 2024 piatok, nedeľa
– 17.19. máj 2024 piatok, nedeľa

Cena: 2 000,- € (písomné materiály, obed, občerstvenie), uvedenú sumu je možné zaplatiť po dohode aj v splátkach
Miesto: Zavar, hotel Mlyn

 

„Cesta Muža“, mužské konštelácie len pre pánov,                                                                        sobota 14. októbra,  9,00 – 17,00,  Zavar hotel Mlyn, Mlynská 10,      

                          cena 90,- € s obedom a občerstvením 

 

“Zrodenie Venuše”  2-dňový seminár pre dámy

14.-15. októbra,  sobota, nedeľa

miesto: kaštieľ Voderady, Zichyho nám. 250/2, Voderady

registrácia: 8,45       začiatok: 9,00          ukončenie: 17,00

cena: 180,-€,  v cene je obed a občerstvenie

 

“Rodinné konštelácie”,    11. novembra,  sobota

miesto: kaštieľ Voderady, Zichyho nám. 250/2, Voderady

registrácia: 8,45       začiatok: 9,00          ukončenie: 17,00

cena: 90,-€,  v cene je obed a občerstvenie

 

“Rodinné konštelácie”,   16. decembra,  sobota

miesto: kaštieľ Voderady, Zichyho nám. 250/2, Voderady

registrácia: 8,45       začiatok: 9,00          ukončenie: 17,00

cena: 90,-€,  v cene je obed a občerstvenie

 

 

 Základy konštelačnej práce pre lektorov, koučov, terapeutov, učiteľov, bádateľov a priaznivcov   2023 – 2024 …

Časová dotácia: 

 • šesť  2-dňových stretnutí +  účasť 2x na seminári Rodinné konštelácie  (14 dní)

Odporúčanie:   

 • základné informácie o konštelačnej metóde
 • film „Já jinak“ (Another Self), netflix

Cena:     2 000,-      € (písomné materiály, občerstvenie)

Obsahové zameranie:

 • História, autor – Bert Hellinger, trendy, následníci
 • Plusy a mínusy konštelácií, rizika pre klienta a lektora
 • Systémy otvorené vs. uzavreté
 • Lektor – klient vstupný rozhovor
 • Intuícia, komunikácia verbálna neverbálna
 • Dynamika v rodinnom systéme, triangulácia, parentifikácia, ťažké osudy, traumy…
 • Terminológia, práca so zástupcami
 • Pravidlá v RK , pôvodná a súčasná rodina, náhradná rodina, adopcia
 • Pravidlá v OK, firma, inštitúcia, zamestnávateľ, zamestnanec
 • Symboly, rituálne vety
 • Stavanie systémov malých, rodinných, organizačných, experimentálnych, globálnych…   
 • Psychické onemocnenia, traumy, psychospirituálna kríza
 • Psychosomatické prejavy, základy psychosomatiky
 • Genogram
 • Osobný rodokmeň, rodinná kronika
 • Archetypy, mytológia, životné mýty
 • Fylogeneticky, ontogenetický proces
 • Locus geni
 • Etika
 • Transgeneračný prenos
 • Shelldrake, morfogenetické pole, holistický model, zrkadlové neuróny, fraktály

 

 

 

 

Fakturačné údaje:

ModernaBrain, s.r.o., IČO: 4424 3413, DIČ: 2022 633 756,  nie je platca DPH

Lichardova 703/1, P. O. Box 181, 917 01  Trnava,

zapísané: Obch. register Okr. súdu Trnava. oddiel: Sro, Vložka číslo: 22160/T

Číslo účtu: 262 382 5104/1100  Tatra banka

IBAN: SK10  1100 0000 0026 2382 5104

SWIFT: TATRSKBX