Termíny seminárov 2018

 


Individuálnu konzultáciu a poradenstvo si dohodnite telefonicky alebo e-mailom.

konzultačné hodiny

Mgr. Mária Korčeková  0905 38 61 31

Mgr. Pavol Korček        0905 23 10 66       

 
 ———————————————————————————————————————-

Milí priatelia,

Dovoľte nám poďakovať sa Vám všetkým za celoročnú priazeň, za inšpiráciu pri tvorení náplne seminárov pre Vás. Veríme, že ste odchádzali pokojnejší a bohatší o nové zážitky.

V tomto adventnom období sme sa rozhodli decembrové termíny seminárov posunúť na budúci rok 2019,  aby ste predvianočný čas venovali sebe, svojim rodinám, blízkym a rodinnej pohode.  

Prajeme Vám pokojné a radostné Vianoce

Paľo a Mária Korčekoví

 

Stretneme sa v januári 2019 v hoteli Empire:

Transformačné kľúče                                  pondelok 14.01.2019    od 17,00 do 21,00 hod.

Rodinné a Organizačné konštelácie           sobota     19.01.2018    od 09,00 do 17,00 hod.

Pozvánky môžete sledovať vo svojich e-mailoch, na našej web stránke a na FB.

 

 

 

 

 

Fakturačné údaje:

ModernaBrain, s.r.o.   IČO: 44 243 413,    IČ DPH: SK 20 22 633 756

Lichardova 703/1, P. O. Box 181, 917 01  Trnava,

zapísané: Obch. register Okr. súdu Trnava. oddiel: Sro, Vložka číslo: 22160/T