Termíny seminárov 2018

 


Individuálnu konzultáciu a poradenstvo si dohodnite telefonicky alebo e-mailom.

konzultačné hodiny

Mgr. Mária Korčeková  0905 38 61 31

Mgr. Pavol Korček        0905 23 10 66       

 
 

Miesto: 

Hotel Empire, tenisové centrum, Hajdóczyho 11, Trnava, mestská časť Kopánka, parkovanie pred hotelom.

Platba bankovým prevodom: 

Tatra banka, číslo účtu: 262 382 5104/1100; 

IBAN: SK10  1100 0000 0026 2382 5104;  SWIFT: TATRSKBX

 

Fakturačné údaje:

ModernaBrain, s.r.o.   IČO: 44 243 413,    IČ DPH: SK 20 22 633 756

Lichardova 703/1, P. O. Box 181, 917 01  Trnava,

zapísané: Obch. register Okr. súdu Trnava. oddiel: Sro, Vložka číslo: 22160/T