Evaluácie školení

Title
2016-02 NAOS-BIODERMA interný leadership, Terchová
 1 file(s)  40 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-11 UNIQA typológia osobnosti podľa čŕt tváre 2, Nitra
 1 file(s)  34 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-10b UNIQA úloha OR pri vedení MGA, Nitra
 1 file(s)  24 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-10a UNIQA úloha OR pri vedení MGA, Nitra
 1 file(s)  21 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-10 UNIQA typológia osobnosti podľa čŕt tváre 1, Jelšovce
 1 file(s)  27 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-10 OTEVRENY SEMINÁR rodinné konstelace pro ženy, Praha
 1 file(s)  27 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-10 E-ON stres, Bratislava
 1 file(s)  23 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-09 VEREJNY SEMINAR vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  25 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-09 LINDSTROM vnútorný leadership, Trnava
 1 file(s)  30 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-06 UNIQA partnermanžment II, Nitra
 1 file(s)  23 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-05 E-ON komunikácia, Bratislava
 1 file(s)  21 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-02 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  21 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2014-03 OTVORENÝ organizačné konštelácie, Bratislava
 1 file(s)  27 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2014-02 OTVORENÝ organizačné konštelacie, Bratislava
 1 file(s)  21 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2013-12 ČSOB PRAHA niterný leadership II, Praha
 1 file(s)  25 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2013-07 KA-COFFEE proaktívny predaj, Banská Bystrica
 1 file(s)  22 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2013-06 ČESKÁ SPORITELNA niterný leadership II, Praha
 1 file(s)  21 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2013-03 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA, vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  20 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  Title
  2012-11-21 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  21 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-11-14 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  21 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-11-08 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  21 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-10-08 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  18 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-10-04 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  21 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-09-24 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  18 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-09-19 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  20 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-09-17 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  21 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-09-06 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  20 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-07-12 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  18 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-07-10 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  19 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-06-25 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  21 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-06-13 DHL akadémia vzdelávania SV, Ba
   1 file(s)  20 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-06-04 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  20 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-05-23 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  21 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-05-22 DHL akadémia vzdelávania SV, Ba
   1 file(s)  18 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-05-16 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  21 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-05-14 DHL akadémia vzdelávania SV, Ba
   1 file(s)  19 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-05-02 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
   1 file(s)  21 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-04b DHL SENEC budovanie profesionálneho imidžu, Senec
   1 file(s)  20 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-04a DHL SENEC budovanie profesionálneho imidžu, Senec
   1 file(s)  22 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2012-03 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
   1 file(s)  19 downloads
  2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   Title
   2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA imidž pro ženy, Praha
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2011-11 ČESKÁ SPOŔITELNA PRAHA ženský leadership, Praha
    1 file(s)  22 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2011-09 reRESERVED proaktívny predaj ,Bratislava
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2010-11 VIVIA-ROP Efektivní komunikace, Brno
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2010-09 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2010-06 VIVIA Budování prof.image, Praha
    1 file(s)  18 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2010-05 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA budování profesionálního image, Praha
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2010-03 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2009-12 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2009-06 TV NZ synergický team, Nové Zámky
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2009-06 FAnn vedenie tímu, Trnava
    1 file(s)  23 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2009-04 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trnava, Košice
    1 file(s)  23 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-09 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-06 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-06 DHL Jirny ekektívna komunikácia, Jiřice
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-05a FAnn zlaté pravidlá predaja Trenčianske Teplice.
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Zlatá Idka
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-04b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-04a FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-03 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Kolárovo
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-01 SCA leadership, Kremnica
    1 file(s)  0 download
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016
    Title
    2007-10 ŠKODA AUTO budovanie profesionálního imidžu, Černý Dúl
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2007-10 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
     1 file(s)  17 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2007-10 FAnn leaderhip-top, Hronsek
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2007-09 CONSILIUM budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2007-06 SCA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Oščadnica
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2007-06 Fann zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
     1 file(s)  17 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2007-06 BYTkomfort telefonovanie, Nové Zámky
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2007-05 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
     1 file(s)  17 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2007-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
     1 file(s)  17 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2007-05 Fann komunikácia so zákazníkom, Staré Hory
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2007-03 BYTkomfort komunikácia so zákazníkom, Radava
     1 file(s)  17 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2007-02 CPS vedenie tímu, Trenčianske Teplice
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-12 HORNEX budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-10 PSLSP budovanie profesionálneho imidžu, Senec
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-06 SCA komunikácia v tíme, Lagáň
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-06 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Košice
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-05 POSITIVE, ALLIANZ POJIŠŤOVNA budovanie profesionálneho imidžu, Praha
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-04 FAnn typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Trenčianske Teplice
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-04 CPS úspešný manažér, Bojnice
     1 file(s)  19 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-04 CPS typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Bojnice
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-03 T-MOBILE obchodná etiketa, Bratislava
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-03 ROCHE budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
     1 file(s)  17 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-03 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
     1 file(s)  17 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-03 CPS koučovacie techniky, Moravany
     1 file(s)  18 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2006-02 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
     1 file(s)  17 downloads
    2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     Title
     2005-11 POŠTOVÁ BANKA synergický team, Dudince
      1 file(s)  30 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-11 POŠTOVÁ BANKA budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
      1 file(s)  28 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-11 CPS úspešný manažér, Trenčianske Teplice
      1 file(s)  28 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-10 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Viničné
      1 file(s)  27 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-10 POŠTOVÁ BANKA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Senec
      1 file(s)  29 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-09 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
      1 file(s)  26 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-09 BYTkomfort leadership, Radava
      1 file(s)  29 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-06 SCA asertívna komunikácia, Lagáň
      1 file(s)  30 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-05 ORANGE budovanie profesionálenho imidžu, Viničné
      1 file(s)  27 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-05 HP budovanie tímu, Liptovská Teplička
      1 file(s)  25 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-05 DURA teamspirit, Senec
      1 file(s)  29 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-04 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Galbov mlyn
      1 file(s)  25 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-04 DURA efektívna asistentka, Bratislava
      1 file(s)  29 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-02 VW womanleadership, Trenšianske Teplice
      1 file(s)  28 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-10 VUB budovanie profesonálneho imidžu, Bratislava
      1 file(s)  26 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-08 POSITIVE budovanie profesionálneho imidžu, Praha
      1 file(s)  27 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-07 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
      1 file(s)  28 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-06 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
      1 file(s)  26 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-06 BYTkomfort efektívna komunikácia, Lagáň
      1 file(s)  26 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Tatranská Štrba
      1 file(s)  29 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-05a FAnn zlaté pravidlá predaja, Tatranské Štrba
      1 file(s)  20 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-05 VUB budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
      1 file(s)  20 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-05 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
      1 file(s)  19 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trnava
      1 file(s)  20 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
      1 file(s)  19 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-04 VW typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Trenčianske Teplice
      1 file(s)  20 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-04 VUB budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
      1 file(s)  20 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-04 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
      1 file(s)  20 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-04 FAnn zlaté pavidlá predaja,Tatranská Štrba
      1 file(s)  20 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-01 CPS zvyšovanie výkonnosti, Trenčianske Teplice
      1 file(s)  20 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      Title
      2003-10 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jasenská dolina
       1 file(s)  29 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-06 VW zdravý životný štýl, Piešťany
       1 file(s)  25 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-06 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
       1 file(s)  26 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-06 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
       1 file(s)  27 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-06 BIAMA interný zýkazník, Csopak
       1 file(s)  29 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-04 VUB budovanie profesionálneho imidžu,Bratislava
       1 file(s)  26 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-04 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
       1 file(s)  27 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-03 BIAMA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Búkfurdó
       1 file(s)  28 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-02 ORANGE zvyšovanie výkonu, Bratislava
       1 file(s)  28 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2002-11 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jarabina
       1 file(s)  26 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2002-11 BIAMA komunikácia s obchodným partnerom, Nesvady
       1 file(s)  31 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2002-11 BIAMA budovanie profesionálneho imidžu, Nesvady
       1 file(s)  27 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2002-05 VW zdravý životný štýl, Senec
       1 file(s)  26 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2002-05 VW budovanie profesionálneho imidžu, Senec
       1 file(s)  28 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2001-09 NBS typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Bratislava
       1 file(s)  26 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2000-10 SPP rekondičný pobyt, ostrov Rhodos
       1 file(s)  17 downloads
      2000 - 2003 29/02/2016 Download
      2000-09 HYDROTOUR rekondičný pobyt, ostrov Rhodos
       1 file(s)  17 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2000-08 FAnn budovanie profesonálneho imidžu Banská Bystrica
       1 file(s)  18 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download