PORADENSTVO

Iba “SPOVEDNÉ TAJOMSTVO” nám nedovoľuje hovoriť o úspechoch našich klientov…

tel.: +421 905 23 10 66

Taktné a ohľaduplné ovplyvňovanie správania klienta so zachovaním diskrétnosti. Cieľom je rozvoj aktivity, iniciatívy, samostatnosti a tvorivosti a dosiahnutie progresívneho výkonu v profesionálnom i osobnom živote. Konzultácie sú určené manažérom, zamestnancom, študentom, manželským partnerom i deťom. Počas konzultácie sa klient zbavuje stresov, ktoré vznikli v minulosti a ovplyvňujú jeho správanie a konanie. Negatívne reakcie si klient nemusí v záťažových situáciách vôbec uvedomovať.

Konzultujeme ako navrhnuté postupy implementovať do každodennej práce a aké metódy a prostriedky k tomu využiť. V rámci dlhodobej spolupráce poskytujeme služby, ktoré prispievajú k prosperite manažéra a spoločnosti.

Konzultácia trvá 60 – 70 minút.

Cena za konzultáciu 50,-€, včítane 20% DPH.

Konzultáciu si dohodnite telefonicky, alebo e-mailom.

Štandardne riešené problémy:

 • Vzťahy pracovné, partnerské, rodinné,…
 • Nadväzovanie vzťahov
 • Komunikácia
 • Životné zmeny
 • Rozvoj sebavedomia
 • Syndróm vyhorenia
 • Stagnácia – Motivácia osobná, profesionálna
 • Prezentačné zručnosti
 • Verejné vystúpenie, tréma
 • Závislosti
 • Fóbie
 • Bolesti
 • Problémy s učením – dyslexia, dysgrafia
 • Hyperaktivita
 • Koncentrácia
 • Zlepšenie športových výkonov

 

Koučovanie je v súčasnej dobe nástroj na profesionálny rozvoj zamestnanca a osobnostný rast jednotlivca. 

Definícia:

 

 • koučovanie je metóda vypracovaná v športe, najmä v americkom futbale; využíva vedomosti individuálnej a skupinovej psychológie, sugestívnu prácu s rituálmi a tradíciami a emocionálnu podporu charizmatického trénera, kouča

 

 • v osemdesiatich rokoch techniky prenesené do podnikovej praxe; metóda práce s ľuďmi založená na myšlienke, že dospelý človek sa najlepšie učí praxou a vlastnou skúsenosťou; metóda používaná k taktnému a ohľaduplnému ovplyvňovaniu pracovného správania človeka; cieľom je rozvoj aktivity, iniciatívy, samostatnosti a tvorivosti; pretože nepoužíva príkazy ani poučovania, vedie k zvyšovaniu pracovného výkonu; prekračuje rámec participatívneho štýlu vedenia (Psychologický slovník, Praha 2000)

 

Leták COACHING MODERNABRAIN Leták COACHING MODERNABRAIN

Propagačný materiál v PDF