MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE

“Scientia est potentia” – Poznanie je moc.

Je proces riadeného učenia, systematicky usmerňovaný a založený na potrebách organizácie i potrebách zamestnancov. Vzdelávanie slúži k rozširovaniu mentálnej kapacity jednotlivca k jeho sebarealizácii. Proaktívnym postojom dosahuje účastník pokrok a pozitívne zmeny. Vzdelávanie je zamerané na proces umenia učiť sa, na vytvorenie tvorivej a otvorenej mysle.

Pripravuje pre budúcnosť a úspešné uplatnenie na trhu práce. Vzdelávanie je spoločenská, osobná a finančná investícia organizácie do ľudí.