EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA

Účastníci semináru sa naučia techniky „Emocionálnej inteligencie“ tak, že ich dokážu prirodzene, automaticky využívať v každodennom kontakte s klientom, zákazníkom, kolegom, so svojim nadriadeným a podriadeným i v súkromnom živote. Emocionálna inteligencia priamo vedie k vzostupu, alebo prinajmenšom uľahčuje uvedomovanie si potrieb pocitov a záujmu ostatných ľudí.