2000 – 2003

 

Title
2003-10 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jasenská dolina
 1 file(s)  29 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 VW zdravý životný štýl, Piešťany
 1 file(s)  25 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
 1 file(s)  26 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  27 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 BIAMA interný zýkazník, Csopak
 1 file(s)  29 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-04 VUB budovanie profesionálneho imidžu,Bratislava
 1 file(s)  26 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-04 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
 1 file(s)  27 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-03 BIAMA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Búkfurdó
 1 file(s)  28 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-02 ORANGE zvyšovanie výkonu, Bratislava
 1 file(s)  28 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-11 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jarabina
 1 file(s)  26 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-11 BIAMA komunikácia s obchodným partnerom, Nesvady
 1 file(s)  31 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-11 BIAMA budovanie profesionálneho imidžu, Nesvady
 1 file(s)  27 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-05 VW zdravý životný štýl, Senec
 1 file(s)  26 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-05 VW budovanie profesionálneho imidžu, Senec
 1 file(s)  28 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2001-09 NBS typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Bratislava
 1 file(s)  26 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2000-10 SPP rekondičný pobyt, ostrov Rhodos
 1 file(s)  17 downloads
2000 - 2003 29/02/2016 Download
2000-09 HYDROTOUR rekondičný pobyt, ostrov Rhodos
 1 file(s)  17 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2000-08 FAnn budovanie profesonálneho imidžu Banská Bystrica
 1 file(s)  18 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download