SYNDRÓM VYHORENIA

Stresové zaťaženie, ktoré vytvára stav celkového a najmä psychického vyčerpania, sa prejavuje v oblasti motivácie, emócií a ovplyvňuje postoje, názory, výkonnosť a postupne aj profesionálne správania a konanie osôb, u ktorých prišlo k nahromadeniu a vzniku podmienok, ovplyvňujúcich vznik a rozvoj syndrómu vyhorenia. Syndróm vyhorenia je postupne sa vyvíjajúci syndróm spôsobený dlhodobým stresom v práci. Pretrvávajúce napätie vedie k absenciám v práci a pravdepodobne spôsobuje deterioráciu zdravia v zmysle somatického ochorenia.
Účastníci semináru, v chránenom tréningovom prostredí sa naučia zvládať zvýšenú psychickú záťaž, ktorá na pracovisku vedie k syndrómu vyhorenia. Neustály kontakt s klientom, nutnosť pohotovej a správnej reakcie a veľká psychická zodpovednosť manažérov sa prenáša na zdravotný stav, pracovnú výkonnosť a ekonomické dopady.