Mgr. Pavol Korček – CURRICULUM VITAE

Majiteľ a konateľ agentúry ModernaBrain

motto: „celý náš život je výzva k rastu“

 

        Lektor, kouč, terapeut, špecializuje sa teóriu systémov, dynamickú rovnováhu, komplexnosť, metódu organizačných konštelácií, typológiu osobnosti, kreativitu a najnovšie výskumy v oblasti mozgu a aplikáciu výskumov do manažérskej praxe.

         Dvadsať rokov zastával manažérske pozície v reštauračno-hotelovej sfére a cestovnom ruchu. Začiatkom deväťdesiatich rokov viedol vlastné reštauračné zariadenie a kultúrne stredisko. Dlhodobý vzťah k filozofickým a medicínskym oborom, predovšetkým k psychológii, sociológii a neurobiológii zmenil jeho profesionálnu kariéru. Intenzívnym vzdelávaním sa stal jeden z prvých absolventov – facilitátorom a lektorom metódy Three In One Concepts na Slovensku. Bohaté empirické skúsenosti z lektorovania a koučovania si doplnil bakalárskym štúdiom na Univerzite Palackého v Olomouci a magisterským štúdiom na Univerzite J. A. Komenského v Prahe v odbore andragogika. Od roku 1996 sa venuje vzdelávaniu dospelých, life koučingu, kariérnemu poradenstvu a odstraňovaniu problémov s učením u detí a dospievajúcich. Vo svojej profesii využíva interaktívne formy s holistickým pohľadom na klienta. Citlivo vníma etnické a kultúrne korene jedinca zo systemického aspektu postavenia jednotlivca v organizácii a spoločnosti. Od roku 2003 sa špecializuje na tréningy kreativity a systémovú teóriu s využitím metódy organizačných konštelácií.

Tréningové semináre:
„Budovanie profesionálneho imidžu“, akreditované MŠ SR, „Typológia osobnosti podľa čŕt tváre“ akreditované MŠ SR, „Synergický tým“, „Koučing v manažérskej praxi“, „Emocionálna inteligencia“, „Burnout“, „Relaxačné techniky z metódy Three in One Concepts“, „Proaktívny predaj“, „Asertívna – synergická – hypnotická komunikácia“, „Organizačné a rodinné konštelácie“, „Akcelerované čítanie s metódou Three In One Concepts“, „Kreativita a superlearningové techniky“, „Powerteaching – ako sa efektívne učiť a naučiť“.

Najdôležitejšie projekty:
1995 – 2004 lektor a facilitátor metódy Three In One Concepts v SR
2010 – 2012 DHL Slovakia, „Akadémia leadershipu“, komplexný program vzdelávania a koučingových konzultácií pre top manažérov, supervízorov a tímlídrov.
2008 – 2015 AGEL, holding zdravotníckych zariadení a nemocníc v ČR a SR, leadership, burnout, EQ, typológia osobnosti, imidž, koučing, nekonfliktná komunikácia s pacientom, klientom
2010 – 2014 ŠkodaAuto Mladá Boleslav, leadership, profesionálny imidž,
2009 – 2015 Česká sporitelna, a.s. Praha, typológia osobnosti, kreativita
2012 – 2015 UNIQA poisťovňa, a.s., 2012 – 2013 Poisťovňa Generali, a.s., 2008 – 2011 UNION poisťovňa, a.s., 2005 – 2008 Česká poisťovňa Slovensko a.s., Biama a.s., farm. spol., (1998 – 2003)

Spoločnosti v Slovenskej republike:
MO SR, MZV SR, Volkswagen Slovensko a.s., Orange Slovensko a.s., T – mobile a.s., O2 – Telefonica, a.s., Národná banka Slovenska, VÚB a.s., Poštová banka, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., FAnn – parfumérie, reRESERVED Slovensko, BYT – komfort, REA – tlačiareň, TechnoNova, s.r.o., Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E.ON

Spoločnosti v Českej republike:
ČSOB, a.s., Barrandov Studio, Třinecké železárny, a.s., Simio, s.r.o.