<div class="dcp_content_title">home kurzy, semináre, prednášky</div>

KURZY, SEMINÁRE, PREDNÁŠKY

Sú pripravené pre heterogénne skupiny ľudí s rôznym pracovným zameraním so záujmom o profesionálny a osobnostný rozvoj v ponúkanej téme.Podľa náročnosti seminár trvá 1-2 dni.
<div class="dcp_content_title">home vzdelávacie a poradenské služby</div>

VZDELÁVACIE A PORADENSKÉ SLUŽBY

Konzultujeme ako navrhnuté postupy implementovať do každodennej práce a aké metódy a prostriedky k tomu využiť. V rámci dlhodobej spolupráce poskytujeme služby, ktoré prispievajú k prosperite manažéra a spoločnosti.
<div class="dcp_content_title">home techniky</div>

TECHNIKY

Problém je často v tom, že človek nevie, čo by mal sám so sebou urobiť. Tuší, že by niečo mal robiť, aby neustrnul na jednom mieste. Urobí dobre, ak vyhľadá kouča. Kouč mu môže pomôcť ujasniť, čo vlastne chce a kam sa chce v živote dostať.
<div class="dcp_content_title"></div>
<div class="dcp_content_title">home kontaktujte nás</div>

KONTAKTUJTE NÁS

ModernaBrain s.r.o.Lichardova 1

P. O. BOX 181

91701 Trnava 

Tel.: +421335502345

pavol@modernabrain.sk

gsm: +421905231066

maria@modernabrain.sk

gsm: +421905386131

<div class="dcp_content_title">home referencie</div>

REFERENCIE

ocenenie

O NÁS

navštívte našu strnku        http://wwkorcekovci.sk

Individuálnu konzultáciu a poradenstvo si dohodnite telefonicky alebo e-mailom

KONZULTÁCIE  ;   INDIVIDUÁLNE KONŠTELAČNÉ ROZOSTAVENIA 

Mgr. Pavol Korček          +421 905 23 10 66    

Mgr. Mária Korčeková    +421 905 38 61 31

 

Harmonogram seminárov 2023

 

„Základy konštelačnej práce NIELEN pre lektorov, koučov, terapeutov, učiteľov, bádateľov a priaznivcov…“

Časová dotácia:
– šesť 2-dňových stretnutí + účasť 2x na seminári „Rodinné konštelácie“ (14 dní)
– 23.24. september 2023  sobota, nedeľa 9,00 – 17,00
– 21.22. október 2023 sobota, nedeľa
– 02.03. december 2023 sobota, nedeľa
– 03.04. február 2024 sobota, nedeľa
– 05.07.apríl 2024 piatok, nedeľa
– 17.19. máj 2024 piatok, nedeľa

Cena: 2 000,- € (písomné materiály, obed, občerstvenie), uvedenú sumu je možné zaplatiť po dohode aj v splátkach
Miesto: Zavar, hotel Mlyn

 

„Cesta Muža“, mužské konštelácie len pre pánov,                                                                       sobota 14. októbra,  9,00 – 17,00,  Zavar hotel Mlyn, Mlynská 10                                                 cena 90,- € s obedom a občerstvením 

 

“Zrodenie Venuše”  2-dňový seminár pre dámy

14.-15. októbra,  sobota, nedeľa

miesto: kaštieľ Voderady, Zichyho nám. 250/2, Voderady

registrácia: 8,45       začiatok: 9,00          ukončenie: 17,00

cena: 180,-€,  v cene je obed a občerstvenie

 

“Rodinné konštelácie”,    11. novembra,  sobota

miesto: kaštieľ Voderady, Zichyho nám. 250/2, Voderady

registrácia: 8,45       začiatok: 9,00          ukončenie: 17,00

cena: 90,-€,  v cene je obed a občerstvenie

 

Rodinné konštelácie”,   16. decembra,  sobota

miesto: kaštieľ Voderady, Zichyho nám. 250/2, Voderady

registrácia: 8,45       začiatok: 9,00          ukončenie: 17,00

cena: 90,-€,  v cene je obed a občerstvenie

 

 

 Základy konštelačnej práce pre lektorov, koučov, terapeutov, učiteľov, bádateľov a priaznivcov   2023 – 2024 …

Časová dotácia: 

 • šesť  2-dňových stretnutí +  účasť 2x na seminári Rodinné konštelácie  (14 dní)

Odporúčanie:   

 • základné informácie o konštelačnej metóde
 • film „Já jinak“ (Another Self), netflix

Cena:     2 000,-      € (písomné materiály, občerstvenie)

Obsahové zameranie:

 • História, autor – Bert Hellinger, trendy, následníci
 • Plusy a mínusy konštelácií, rizika pre klienta a lektora
 • Systémy otvorené vs. uzavreté
 • Lektor – klient vstupný rozhovor
 • Intuícia, komunikácia verbálna neverbálna
 • Dynamika v rodinnom systéme, triangulácia, parentifikácia, ťažké osudy, traumy…
 • Terminológia, práca so zástupcami
 • Pravidlá v RK , pôvodná a súčasná rodina, náhradná rodina, adopcia
 • Pravidlá v OK, firma, inštitúcia, zamestnávateľ, zamestnanec
 • Symboly, rituálne vety
 • Stavanie systémov malých, rodinných, organizačných, experimentálnych, globálnych…   
 • Psychické onemocnenia, traumy, psychospirituálna kríza
 • Psychosomatické prejavy, základy psychosomatiky
 • Genogram
 • Osobný rodokmeň, rodinná kronika
 • Archetypy, mytológia, životné mýty
 • Fylogeneticky, ontogenetický proces
 • Locus geni
 • Etika
 • Transgeneračný prenos
 • Shelldrake, morfogenetické pole, holistický model, zrkadlové neuróny, fraktály

 

 

 

Milí priatelia, Milé priateľky.

Odolnosť a nastavenie mysle – Mindset sú nesmierne dôležité v každom, najmä v náročnom období života. Naša priateľka Tatiana Pavlovičová vydala knihu “Navzájom lepší”. Dostali sme príležitosť prispieť do knihy s našimi dlhoročnými skúsenosťami. Kapitolu sme zamerali na pozitívne životné nastavenie, kde násť vnútornú silu, ako získať enegiu. K tomu vám pomôžu konktrétne relaxačné techniky. Súčasťou knihy sú aj koučovacie karty, ktoré vám dajú odpoveď na otázky ktorými sa zaoberáte. Knihu si môžete objednaťna: https://navzajomlepsi.sk/kniha-navzajom-lepsi/
Prajeme veľa zábavy a radosť pri dosahovaní nových cieľov. Korčekovci
 
 
Milé priateľky, Milé Venuše.
“Jednoducho Flow” je názov môjho februárového príspevku do diára “Srdce ženy 2022”, s podtitulom Otvor sa hojnosti života.
V nekonečnom prúde života sa zastavte a nájdite si čas na seba, na nové ciele. “Srdce ženy” vás prevedie deň po dni celým budúcim rokom.
Mám Vás v srdci a objímam Vás Mária
Viac informácií o publikácii získate vo vydavateľstve I Can Academy

 

 

 

 

Fakturačné údaje:

ModernaBrain, s.r.o., IČO: 4424 3413, DIČ: 2022 633 756,  nie je platca DPH

Lichardova 703/1, P. O. Box 181, 917 01  Trnava,

zapísané: Obch. register Okr. súdu Trnava. oddiel: Sro, Vložka číslo: 22160/T

Číslo účtu: 262 382 5104/1100  Tatra banka

IBAN: SK10  1100 0000 0026 2382 5104

SWIFT: TATRSKBX

 

 

 

 

 

 

 

Poslaním ModernaBrain je odovzdávať aktuálne informácie a rokmi nazbierané skúsenosti. Ponúkame prvotriedne kurzy a systematickú prípravu pre manažérov, pracovníkov, študentov i deti.

Kurzy, semináre, prednášky i osobné konzultácie sú pripravené tak, aby čo najviac pomohli klientovi pri riešení jeho osobných, rodinných a pracovných problémov. Cieľom je naučiť absolventov dosahovať vysoké pracovné nasadenie, dosiahnuť všestranný osobný rast, zvýšiť tvorivosť a pokojné zvládanie každej stresovej situácie prostredníctvom našich kurzov a seminárov. Naša klientela, slovenských aj zahraničných firiem, pravidelne využíva vzdelávacie a konzultačné služby. Príkladom je viac ako 8 000 účastníkov na kurzoch a tréningoch a viac ako 8 500 individuálnych konzultácií s klientom.