PROFESIONÁLNY IMIDŽ

 Mores secundum tempus – Iná doba, iné mravy.

 

Akreditované Ministerstvom školstva SR

„Pustite krásu do mojej duše, nech vonkajší a vnútorný človek sú v jednote,“ Sokrates.

Kurz, ktorý vám otvorí dvere do každej spoločnosti, prinesie vám sebavedomie a sebaisté vstupovanie v práci a na spoločenských podujatiach. Etiketa sa stane súčasťou vášho života a vašou druhou prirodzenosťou.

 

Firemný imidž

Prezentácia firmy na verejnosti

Význam prvého dojmu

Diplomatický protokol

Spoločenský protokol

Etiketa obchodného rokovania

Osobný imidž

Úrovne obliekania

Farebná typológia

Techniky na zvládnutie trémy

Protokolárne poradie predstaviteľov SR

Spoločenská prednosť pri rôznych príležitostiach

Spoločenské udalosti – banket, pracovný obed, recepcia, čaša vína

Tréning “naživo”, banket

Interkulturálne zvyky

PROFESIONÁLNY IMIDŽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagačný materiál v PDF