ZRODENIE VENUŠE

Cyklus seminárov „Zrodenie Venuše“ je zábavná cesta, ktorú prejdeme v chránenom prostredí čistej ženskej energie. So smiechom, niekedy so slzami, ale s ľahkosťou. Zbavíme sa obmedzujúcich presvedčení a vzorcov správania. Zobudíme v sebe zmyselnosť, múdrosť a krásu bez ohľadu na vek. Staneme sa „Venušami“, ktoré využijú dary, ktorými nás obdarila príroda k tomu, aby sme našli cestu k mužskému srdcu a vytvorili dokonalý pár. Zrodenie Venuše nám pomôže nájsť harmóniu v každom vzťahu.

Mgr. Mária Korčeková

 

TÉMA 1: DÔVERA, BEZPEČIE, ISTOTA

„Všetko čo pochádza odo mňa je dobré“.

Prínos:

 • Zrodenie novej sily a energie.
 • Dôvera v seba a iných.
 • Vzťah k vlastnému telu a k prírode.
 • Spomienky, ktoré nás viažu s tými, ktorí sa o nás starali.
 • Spojenie s matkou a ženskou líniou našej rodiny.
 • Vytvoríme si bezpečné prostredie v našom vnútri, kde budeme chránení i v čase nepohody a životných skúšok.
 • Nazrieme do rozdielneho vnímania mužského sveta.

TÉMA 2: EMOCIONÁLNA SLOBODA

Prínos:

 • Spojenie emócií a kreativity.
 • Znovu objavíme tvorivú reprodukčnú silu v nás a ukončíme role obete.
 • Zintegrujeme tie časti nášho „ja“, ktoré zostali uväznené v nejakej detskej traume. Pozrieme sa na tému „Ja ako sexuálna bytosť“.
 • Stotožníme sa s praktickými a duchovnými aspektmi nášho zväzku s Matku Zemou a dostaneme sa k hlbšiemu vnímaniu plodnosti a sexuality.
 • Naučíme sa zvládať emócie a vytvoríme z nich podporu pre náš rast a výživu.

TÉMA 3: OSOBNÉ POSLANIE

Prínos:

 • Nájdeme našu víziu, misiu a to ako ju naplniť.
 • Prijmeme svoju minulosť a prítomnosť a osobné aj kolektívne zranenia.
 • Pozrieme sa kde ste stratila vášeň z nášho života, prežívať a žiť život naplno.
 • Zložíme bremeno generácii a zapálime oheň transformácie v nás.
 • Naučíme sa znovu snívať.
 • Spojíme sa s vášňou a našimi záväzkami a dostaneme sa do kontaktu 
s energiou povinností či oddanosti, ktorá je spojená so silou vôle,
 • identitou a zmyslom pre povinnosť a vytvára energiu k jej manifestácii.
 • Urobíme ceremoniál zrelosti, uznania a rešpektu.

TÉMA 4: ZRODENIE VENUŠE

Prínos:

 • Vytvoríme trvalé spojenie s našou dušou.
 • Pozrieme sa na otázky „dverná blízkosť verzus izolácia“.
 • Prijmeme svoju vnútornú dualitu vrátane aspektu anima a animy.
 • Pripravíme sa na vonkajší prejav dôvernosti, na zdravý milenecký vzťah v bežnej realite života.
 • Pozrieme sa na naše strachy a ich zdroje v rodinných konšteláciách.
 • Spojíme sa s našou vnútornou ženou.
 • Urobíme svadbu vnútorného muža a vnútornej ženy.
 • Spoznáme význam dávania a prijímania, naučíme sa ich dať do rovnováhy.

TÉMA 5: ZRODENIE VENUŠE

Prínos:

 • Produktivita verzus stagnácia.
 • Realizácia snov.
 • Naučíme sa získavať energiu pre naše sny.
 • Pochopíme, že naše sny pochádzajú z nášho jadra, z našej celistvosti.
 • Roztancujeme našu ženskosť.
 • Objasníme a pochopíme význam choroby pre naše telo.
 • Zameriame sa na liečenie závislosti cez vzorce správania.
 • Pozrieme sa, či nám nespútava ruky falošná morálka.
 • Otvorením emócií duše a tela sa otvoríme takej budúcnosti, po akej túžime.
 • Odhalíme vaše nočné mory a dáme ich do zabudnutia.

TÉMA 6: ZRODENIE VENUŠE

Prínos:

 • Vstúpime do kontaktu so svojou vlastnou energiou.
 • Pozrieme sa na otázky typu „Integrita verzus beznádej“.
 • Naučíme sa sústrediť na naše vyššie „Ja“.
 • Otázky súcitu a neposudzovania nám vyčistia myseľ a pripravia nás vnímať za hranice našich zmyslov.
 • Skultivujeme našu energiu.
 • Uvedomíme si naše energetické spojenia.
 • Nájdeme miesto, kde uviazla vaša duša.
 • Pozrieme sa na to, ako sceliť váš profesionálny život.
 • Vstúpime do stavu celistvosti a jednoty, ktoré nám všetkým umožnili zmeniť deštruktívne správanie voči životnému prostrediu a voči celému kolektívnemu bytiu

TÉMA 7: ZRODENIE VENUŠE

Prínos:

 • Na tomto seminári spojíme všetky cesty k návratu našej jasnosti a múdrosti.
 • Precítime lásku nebies a Univerza vo svojom vnútri.
 • Otvoríme sa všetkým možnostiam, hlbokému liečeniu, zázrakom a radostným prejavom lásky.
 • Spojíme sa s univerzálnou láskou v sebe, so svojim telom s Matkou Zemou a živlami. Ukážeme si liečenie predkov a spojíme sa so silou predkov.
 • Naučíme sa prenášať energiu, milovať silne, múdro a účinne.

TÉMA 8: ZRODENIE VENUŠE

„Cesta k jednote“

Prínos:

 • Skončíme so všetkým, čo v našom živote nefungovalo.
 • S konečnou platnosťou sa zbavíme všetkých závislostí a nefungujúcich systémov presvedčení.
 • V tomto poslednom cykle sa rozlúčime s naším starým „Ja“.
 • Budeme svedkami zrodu Venuše.
 • Oslávime naše nové JA.
 • Identifikujeme sa s nekonečnou podstatou Univerza a nájdeme odvahu prijať smrteľnosť tela a ega.