PREDSTAVITELIA VLÁDNEJ KOALÍCIE

Od Tatier k Dunaju ľudia si vydýchli a napätie z predvolebného boja sa uvoľnilo. Čo nám prinesie budúcnosť je vo hviezdach alebo ešte lepšie v rukách a mysliach štyroch politických strán. A my by sme povedali, že budúcnosť si môžeme prečítať v tvárach predstaviteľov, ktoré odrážajú ich emócie, temperament, nálady a preferované správanie.

Na tvári nášho bývalého a súčasného premiéra v predvolebných útokoch sme mohli čítať (a to nemusíte byť ani typológovia) napätie a smútok. Mnohé črty na jeho tvári ako skladačka prezrádzali, že si pripúšťa každú kritiku veľmi osobne. Musíme priznať, že to bravúrne zvládol, zargumentoval. Jeho základná črta je netolerancia. Ale pozor hlavne netolerantnosť samého k sebe! Predpokladáme, že sa obviňoval za všetky omyly svojich ministrov, ich chyby vzťahoval na seba. Rola výpravcu mu sedí stopercentne. Všetko robí po dôkladnom uvážení, presne a načas. A to isté očakáva aj od iných. Koľkými sklamaniami musel asi prejsť v minulom volebnom období? To by mohlo byť brzdou iniciatívnemu, originálnemu myslením , predstaviteľovi ANO. Pán Rusko ako jeden z mála ľudí má črtu kreativity a originality. Táto črta vnáša nové a netradičné riešenia problémov. Hovorí veľa, a ešte rýchlejšie myslí. Jeho jazyk nestačí rýchlosti jeho myšlienok. Môže sa zdať, že sa rád počúva, ale to iba formuluje to, čo sa v jeho mysli odohráva. Pán Dzurinda a pán Hrušovský, ktorí vážia každé slovo sú pravdepodobne zaskočení a usmievajú sa pod veľkoryso fúz. Pozerajú z nadhľadu a z pozície minulých skúseností, ktorými ho môžu tlmiť ba až prevalcovať. Pán Bugár tu slúži ako katalyzátor. S pánom Ruskom si bude rozumieť pri objavovaní nedostatkov, ktoré partnerom niekedy unikajú. Ich naladenie na ľudí (Bugár a Rusko) je obrovské. Ich výhodou je, že sú schopní vyvážiť svoje vízie so skutočnosťou.

Pán Hrušovský a pán Dzurinda nepotrpia si na krasorečnenie. Pre nich sú fakty pevné nezvratné a spoľahlivé. Radi o sebe hovoria, že sú realisti, čo sa týka budúcnosti držia sa faktov. Títo páni aj s pánom Bugárom sklonom svojich čiel prezrádzajú, že sú zameraní na výsledky. Sú to konatelia a sú rýchli ako športové autá. Ak niečo treba spraviť, tak to spravme hneď. Pán Rusko s čelom vyhliadkového autobusu sa upriami viac na detaily, s očami zameranými na nedostatky postrehne každý detail, ktorý sa vychyľuje z horizontálnej, či vertikálnej polohy. Pán Bugár s ním bude držať krok. Tiež si môžu vychutnávať intelektuálne rozpravy a hypotetické analýzy. Ich častá otázka bude: “Prečo?” Samozrejme s úsmevom.

Silná štvorka má sklon k idealizovaniu. To znamená, že sa nikdy neuspokoja s tým, čo dosiahli. Neustále si budú dávať vyššie ciele. Ich ambície budú naplnené, keď budú veci dokonalé. (Kedy?). Slovensko teš sa! Črta, ktorá môže teší je, že sú zameraní na dodržovanie pravidiel. Na tom, čo sa dohodli nebudú nič meniť. Slovo, ktoré dali je pre nich zákonom. Majú hlboký zmysel pre česť, ktorý pramení z ich vnútorného sveta hodnôt. Ak máte v tomto momente pocit, že sme podplatení “vládnou štvorkou” a chceme im nahrávať, tak sa mýlite. Ich črty sú vysoko pozitívne ako u každého jedného človeka. Je len na okolnostiach, výchove a morálke ako ich využijú v politike.

Dobrá rada nad zlato: pán Dzurinda v stresových situáciách si nesadajte, stojte! Vaša postava hovorí o tom, že ste od prírody stavaný k tomu, aby ste sa hýbal. Aj pri rokovaní vlády si robte častejšie prestávku a hýbte viac sa ako vaši traja kolegovia. Pre nich je ďaleko príjemnejšie sedieť, možno aj celé hodiny nepotrebujú vstať zo stoličky. (Pravda pán Hrušovský?) Tak sa im najlepšie myslí, tvorí a rozpráva. Vy ste iný.

Je fajn, že v štvorke je pán Bugár, ktorý každej pracovnej skupine dodá jedinečný osobný nádych. Svojim zameraním na ľudí obohatí atmosféru. Dokáže ovzdušie pretepliť a poľudštiť. Vie otvorene hovoriť o tom, čo sa medzi ľuďmi deje, reflektovať to a hodnotiť spôsobom , ktorý nie je urážlivý, nebezpečný alebo ohrozujúci. Pokiaľ by tu chýbal, ovzdušie by bolo studené, neosobné, sterilné s nedostatkom kamarátstva a družnosti. Nemá rád strieľanie od boku. Pretože je v jadre demokrat očakáva, že každá organizačná zmena s ním bude s náležitým predstihom prediskutovaná, a že bude mať v jej výslednej podobe svoje slovo.

Dobrá rada: pán Rusko ak chcete získať podporu starých mazákov, musíte sa na nich obrátiť ako na kompetentných ľudí, ako na expertov a pre vec treba získať ich intelekt. Nová vec musí mať logiku, áno, ba i intelektuálnu eleganciu. A hlavne využívajte svoju kreativitu. “Pri páchaní dobra” si dajte pozor aby to nebola medvedia služba.

Pán Hrušovský má obdivuhodnú vlastnosť zachovať si chladnú hlavu v krízových situáciách. Pre neho platí, že je lepší v riešení prítomných úloh, konkrétnych a naliehavých, než abstraktných a dosiaľ neexistujúcich. Myslí aj na zajtrajšok a pripravuje sa naň. V tejto činnosti, podobne ako aj v mnohých iných, čo robí, hľadá predlohy v minulosti pre riešenia nových úloh. Nie je to však generál, ktorý sa pripravuje na minulú vojnu. Váži si tradície, je vytrvalý, húževnatý, spoľahlivý. Len samé myslenie na to, že by nedodržal daný sľub je pre neho neznesiteľné. A teraz národ čujte: z vnútorného presvedčenia nemôže plytvať svojim , ani cudzím majetkom a zdrojmi a nikdy nepúšťa zo zreteľa praktické hľadisko. Ale príval slov od neho nečakajte. Dobre si premyslí, kam uloží každý groš. Ak hľadáte sponzora, pán Bugár a pán Rusko so svojou emotívnosťou sú vhodnými kandidátmi. Ale pozor nedajú sa zneužívať, váš dôvod musí byť dostatočne podložený argumentmi a citovo zafarbený.

Dobrá rada: pán Hrušovský ste naladený na harmóniu, preto neupadajte pri kritike a vychýlení vzťahov z rovnováhy do strnulosti. Vaše umenie vcítiť sa do ľudí môže byť pre vás bremenom. Ale nedajte si zlomiť srdce z toho, že iní nemajú dostatok súcitu. Aj keď chápete, vyžadujte výsledky. Sem -tam uvoľnite svoje vnútorné, spontánne dieťa, trochu hravosti vám neuškodí. Neberte život tak vážne. Váš honor tým neutrpí.

Dobrá rada: pán Bugár vidíte nedostatky aj tam, kde ich iní nevidia. Podobne ako pán Satinský možno by vám pomohli fejtóny na tému “šľak ma trafí Slováci”. Je to jednoduchá technika ako zvládnuť stres.

Dobrá rada pre Slovensko:

Črta nášho národa je automatická nedôverčivosť. Dôverčivosť považujeme za kliatbu. Vážme si nadšenie vládneho štvorlístka. Počkajme si na výsledky. Nevnášajme negatívnu energiu a pesimizmus do ovzdušia. Nebojme sa snívať. Je lepšie nosiť ružové okuliare ako mať klapky na očiach.

Mária a Pavol Korčekovci

agentúra Moderna Brain