Evaluácie školení

Title
2003-10 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jasenská dolina
 1 file(s)  27 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 VW zdravý životný štýl, Piešťany
 1 file(s)  23 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
 1 file(s)  24 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  25 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 BIAMA interný zýkazník, Csopak
 1 file(s)  27 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-04 VUB budovanie profesionálneho imidžu,Bratislava
 1 file(s)  24 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-04 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
 1 file(s)  25 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-03 BIAMA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Búkfurdó
 1 file(s)  26 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-02 ORANGE zvyšovanie výkonu, Bratislava
 1 file(s)  26 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-11 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jarabina
 1 file(s)  24 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-11 BIAMA komunikácia s obchodným partnerom, Nesvady
 1 file(s)  29 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-11 BIAMA budovanie profesionálneho imidžu, Nesvady
 1 file(s)  25 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-05 VW zdravý životný štýl, Senec
 1 file(s)  24 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-05 VW budovanie profesionálneho imidžu, Senec
 1 file(s)  26 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2001-09 NBS typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Bratislava
 1 file(s)  24 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-11 POŠTOVÁ BANKA synergický team, Dudince
 1 file(s)  28 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-11 POŠTOVÁ BANKA budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  26 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-11 CPS úspešný manažér, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  26 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-10 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Viničné
 1 file(s)  25 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-10 POŠTOVÁ BANKA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Senec
 1 file(s)  27 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-09 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  25 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-09 BYTkomfort leadership, Radava
 1 file(s)  28 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-06 SCA asertívna komunikácia, Lagáň
 1 file(s)  29 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-05 ORANGE budovanie profesionálenho imidžu, Viničné
 1 file(s)  26 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-05 HP budovanie tímu, Liptovská Teplička
 1 file(s)  24 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-05 DURA teamspirit, Senec
 1 file(s)  28 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-04 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Galbov mlyn
 1 file(s)  24 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-04 DURA efektívna asistentka, Bratislava
 1 file(s)  28 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-02 VW womanleadership, Trenšianske Teplice
 1 file(s)  27 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-10 VUB budovanie profesonálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  25 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-08 POSITIVE budovanie profesionálneho imidžu, Praha
 1 file(s)  26 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-07 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
 1 file(s)  27 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-06 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
 1 file(s)  25 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-06 BYTkomfort efektívna komunikácia, Lagáň
 1 file(s)  25 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Tatranská Štrba
 1 file(s)  28 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  Title
  2003-10 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jasenská dolina
   1 file(s)  27 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2003-06 VW zdravý životný štýl, Piešťany
   1 file(s)  23 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2003-06 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
   1 file(s)  24 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2003-06 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
   1 file(s)  25 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2003-06 BIAMA interný zýkazník, Csopak
   1 file(s)  27 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2003-04 VUB budovanie profesionálneho imidžu,Bratislava
   1 file(s)  24 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2003-04 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
   1 file(s)  25 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2003-03 BIAMA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Búkfurdó
   1 file(s)  26 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2003-02 ORANGE zvyšovanie výkonu, Bratislava
   1 file(s)  26 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2002-11 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jarabina
   1 file(s)  24 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2002-11 BIAMA komunikácia s obchodným partnerom, Nesvady
   1 file(s)  29 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2002-11 BIAMA budovanie profesionálneho imidžu, Nesvady
   1 file(s)  25 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2002-05 VW zdravý životný štýl, Senec
   1 file(s)  24 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2002-05 VW budovanie profesionálneho imidžu, Senec
   1 file(s)  26 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2001-09 NBS typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Bratislava
   1 file(s)  24 downloads
  2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-11 POŠTOVÁ BANKA synergický team, Dudince
   1 file(s)  28 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-11 POŠTOVÁ BANKA budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
   1 file(s)  26 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-11 CPS úspešný manažér, Trenčianske Teplice
   1 file(s)  26 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-10 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Viničné
   1 file(s)  25 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-10 POŠTOVÁ BANKA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Senec
   1 file(s)  27 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-09 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
   1 file(s)  25 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-09 BYTkomfort leadership, Radava
   1 file(s)  28 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-06 SCA asertívna komunikácia, Lagáň
   1 file(s)  29 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-05 ORANGE budovanie profesionálenho imidžu, Viničné
   1 file(s)  26 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-05 HP budovanie tímu, Liptovská Teplička
   1 file(s)  24 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-05 DURA teamspirit, Senec
   1 file(s)  28 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-04 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Galbov mlyn
   1 file(s)  24 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-04 DURA efektívna asistentka, Bratislava
   1 file(s)  28 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2005-02 VW womanleadership, Trenšianske Teplice
   1 file(s)  27 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2004-10 VUB budovanie profesonálneho imidžu, Bratislava
   1 file(s)  25 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2004-08 POSITIVE budovanie profesionálneho imidžu, Praha
   1 file(s)  26 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2004-07 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
   1 file(s)  27 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2004-06 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
   1 file(s)  25 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2004-06 BYTkomfort efektívna komunikácia, Lagáň
   1 file(s)  25 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2004-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Tatranská Štrba
   1 file(s)  28 downloads
  2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   Title
   2003-10 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jasenská dolina
    1 file(s)  27 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2003-06 VW zdravý životný štýl, Piešťany
    1 file(s)  23 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2003-06 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
    1 file(s)  24 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2003-06 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
    1 file(s)  25 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2003-06 BIAMA interný zýkazník, Csopak
    1 file(s)  27 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2003-04 VUB budovanie profesionálneho imidžu,Bratislava
    1 file(s)  24 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2003-04 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
    1 file(s)  25 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2003-03 BIAMA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Búkfurdó
    1 file(s)  26 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2003-02 ORANGE zvyšovanie výkonu, Bratislava
    1 file(s)  26 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2002-11 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jarabina
    1 file(s)  24 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2002-11 BIAMA komunikácia s obchodným partnerom, Nesvady
    1 file(s)  29 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2002-11 BIAMA budovanie profesionálneho imidžu, Nesvady
    1 file(s)  25 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2002-05 VW zdravý životný štýl, Senec
    1 file(s)  24 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2002-05 VW budovanie profesionálneho imidžu, Senec
    1 file(s)  26 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2001-09 NBS typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Bratislava
    1 file(s)  24 downloads
   2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-11 POŠTOVÁ BANKA synergický team, Dudince
    1 file(s)  28 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-11 POŠTOVÁ BANKA budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
    1 file(s)  26 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-11 CPS úspešný manažér, Trenčianske Teplice
    1 file(s)  26 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-10 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Viničné
    1 file(s)  25 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-10 POŠTOVÁ BANKA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Senec
    1 file(s)  27 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-09 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
    1 file(s)  25 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-09 BYTkomfort leadership, Radava
    1 file(s)  28 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-06 SCA asertívna komunikácia, Lagáň
    1 file(s)  29 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-05 ORANGE budovanie profesionálenho imidžu, Viničné
    1 file(s)  26 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-05 HP budovanie tímu, Liptovská Teplička
    1 file(s)  24 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-05 DURA teamspirit, Senec
    1 file(s)  28 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-04 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Galbov mlyn
    1 file(s)  24 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-04 DURA efektívna asistentka, Bratislava
    1 file(s)  28 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2005-02 VW womanleadership, Trenšianske Teplice
    1 file(s)  27 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2004-10 VUB budovanie profesonálneho imidžu, Bratislava
    1 file(s)  25 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2004-08 POSITIVE budovanie profesionálneho imidžu, Praha
    1 file(s)  26 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2004-07 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
    1 file(s)  27 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2004-06 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
    1 file(s)  25 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2004-06 BYTkomfort efektívna komunikácia, Lagáň
    1 file(s)  25 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2004-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Tatranská Štrba
    1 file(s)  28 downloads
   2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    Title
    2003-10 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jasenská dolina
     1 file(s)  27 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2003-06 VW zdravý životný štýl, Piešťany
     1 file(s)  23 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2003-06 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
     1 file(s)  24 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2003-06 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
     1 file(s)  25 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2003-06 BIAMA interný zýkazník, Csopak
     1 file(s)  27 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2003-04 VUB budovanie profesionálneho imidžu,Bratislava
     1 file(s)  24 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2003-04 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
     1 file(s)  25 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2003-03 BIAMA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Búkfurdó
     1 file(s)  26 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2003-02 ORANGE zvyšovanie výkonu, Bratislava
     1 file(s)  26 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2002-11 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jarabina
     1 file(s)  24 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2002-11 BIAMA komunikácia s obchodným partnerom, Nesvady
     1 file(s)  29 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2002-11 BIAMA budovanie profesionálneho imidžu, Nesvady
     1 file(s)  25 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2002-05 VW zdravý životný štýl, Senec
     1 file(s)  24 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2002-05 VW budovanie profesionálneho imidžu, Senec
     1 file(s)  26 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2001-09 NBS typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Bratislava
     1 file(s)  24 downloads
    2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-11 POŠTOVÁ BANKA synergický team, Dudince
     1 file(s)  28 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-11 POŠTOVÁ BANKA budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
     1 file(s)  26 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-11 CPS úspešný manažér, Trenčianske Teplice
     1 file(s)  26 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-10 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Viničné
     1 file(s)  25 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-10 POŠTOVÁ BANKA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Senec
     1 file(s)  27 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-09 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
     1 file(s)  25 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-09 BYTkomfort leadership, Radava
     1 file(s)  28 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-06 SCA asertívna komunikácia, Lagáň
     1 file(s)  29 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-05 ORANGE budovanie profesionálenho imidžu, Viničné
     1 file(s)  26 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-05 HP budovanie tímu, Liptovská Teplička
     1 file(s)  24 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-05 DURA teamspirit, Senec
     1 file(s)  28 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-04 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Galbov mlyn
     1 file(s)  24 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-04 DURA efektívna asistentka, Bratislava
     1 file(s)  28 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2005-02 VW womanleadership, Trenšianske Teplice
     1 file(s)  27 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2004-10 VUB budovanie profesonálneho imidžu, Bratislava
     1 file(s)  25 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2004-08 POSITIVE budovanie profesionálneho imidžu, Praha
     1 file(s)  26 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2004-07 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
     1 file(s)  27 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2004-06 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
     1 file(s)  25 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2004-06 BYTkomfort efektívna komunikácia, Lagáň
     1 file(s)  25 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2004-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Tatranská Štrba
     1 file(s)  28 downloads
    2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     Title
     2003-10 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jasenská dolina
      1 file(s)  27 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2003-06 VW zdravý životný štýl, Piešťany
      1 file(s)  23 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2003-06 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
      1 file(s)  24 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2003-06 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
      1 file(s)  25 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2003-06 BIAMA interný zýkazník, Csopak
      1 file(s)  27 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2003-04 VUB budovanie profesionálneho imidžu,Bratislava
      1 file(s)  24 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2003-04 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
      1 file(s)  25 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2003-03 BIAMA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Búkfurdó
      1 file(s)  26 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2003-02 ORANGE zvyšovanie výkonu, Bratislava
      1 file(s)  26 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2002-11 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jarabina
      1 file(s)  24 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2002-11 BIAMA komunikácia s obchodným partnerom, Nesvady
      1 file(s)  29 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2002-11 BIAMA budovanie profesionálneho imidžu, Nesvady
      1 file(s)  25 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2002-05 VW zdravý životný štýl, Senec
      1 file(s)  24 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2002-05 VW budovanie profesionálneho imidžu, Senec
      1 file(s)  26 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2001-09 NBS typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Bratislava
      1 file(s)  24 downloads
     2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-11 POŠTOVÁ BANKA synergický team, Dudince
      1 file(s)  28 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-11 POŠTOVÁ BANKA budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
      1 file(s)  26 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-11 CPS úspešný manažér, Trenčianske Teplice
      1 file(s)  26 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-10 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Viničné
      1 file(s)  25 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-10 POŠTOVÁ BANKA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Senec
      1 file(s)  27 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-09 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
      1 file(s)  25 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-09 BYTkomfort leadership, Radava
      1 file(s)  28 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-06 SCA asertívna komunikácia, Lagáň
      1 file(s)  29 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-05 ORANGE budovanie profesionálenho imidžu, Viničné
      1 file(s)  26 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-05 HP budovanie tímu, Liptovská Teplička
      1 file(s)  24 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-05 DURA teamspirit, Senec
      1 file(s)  28 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-04 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Galbov mlyn
      1 file(s)  24 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-04 DURA efektívna asistentka, Bratislava
      1 file(s)  28 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2005-02 VW womanleadership, Trenšianske Teplice
      1 file(s)  27 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-10 VUB budovanie profesonálneho imidžu, Bratislava
      1 file(s)  25 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-08 POSITIVE budovanie profesionálneho imidžu, Praha
      1 file(s)  26 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-07 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
      1 file(s)  27 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-06 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
      1 file(s)  25 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-06 BYTkomfort efektívna komunikácia, Lagáň
      1 file(s)  25 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2004-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Tatranská Štrba
      1 file(s)  28 downloads
     2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      Title
      2003-10 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jasenská dolina
       1 file(s)  27 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-06 VW zdravý životný štýl, Piešťany
       1 file(s)  23 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-06 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
       1 file(s)  24 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-06 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
       1 file(s)  25 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-06 BIAMA interný zýkazník, Csopak
       1 file(s)  27 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-04 VUB budovanie profesionálneho imidžu,Bratislava
       1 file(s)  24 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-04 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
       1 file(s)  25 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-03 BIAMA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Búkfurdó
       1 file(s)  26 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2003-02 ORANGE zvyšovanie výkonu, Bratislava
       1 file(s)  26 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2002-11 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jarabina
       1 file(s)  24 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2002-11 BIAMA komunikácia s obchodným partnerom, Nesvady
       1 file(s)  29 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2002-11 BIAMA budovanie profesionálneho imidžu, Nesvady
       1 file(s)  25 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2002-05 VW zdravý životný štýl, Senec
       1 file(s)  24 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2002-05 VW budovanie profesionálneho imidžu, Senec
       1 file(s)  26 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2001-09 NBS typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Bratislava
       1 file(s)  24 downloads
      2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-11 POŠTOVÁ BANKA synergický team, Dudince
       1 file(s)  28 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-11 POŠTOVÁ BANKA budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
       1 file(s)  26 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-11 CPS úspešný manažér, Trenčianske Teplice
       1 file(s)  26 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-10 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Viničné
       1 file(s)  25 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-10 POŠTOVÁ BANKA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Senec
       1 file(s)  27 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-09 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
       1 file(s)  25 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-09 BYTkomfort leadership, Radava
       1 file(s)  28 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-06 SCA asertívna komunikácia, Lagáň
       1 file(s)  29 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-05 ORANGE budovanie profesionálenho imidžu, Viničné
       1 file(s)  26 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-05 HP budovanie tímu, Liptovská Teplička
       1 file(s)  24 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-05 DURA teamspirit, Senec
       1 file(s)  28 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-04 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Galbov mlyn
       1 file(s)  24 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-04 DURA efektívna asistentka, Bratislava
       1 file(s)  28 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2005-02 VW womanleadership, Trenšianske Teplice
       1 file(s)  27 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2004-10 VUB budovanie profesonálneho imidžu, Bratislava
       1 file(s)  25 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2004-08 POSITIVE budovanie profesionálneho imidžu, Praha
       1 file(s)  26 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2004-07 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
       1 file(s)  27 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2004-06 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
       1 file(s)  25 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2004-06 BYTkomfort efektívna komunikácia, Lagáň
       1 file(s)  25 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2004-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Tatranská Štrba
       1 file(s)  28 downloads
      2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download