Evaluácie školení

Title
2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  20 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA imidž pro ženy, Praha
 1 file(s)  20 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2011-11 ČESKÁ SPOŔITELNA PRAHA ženský leadership, Praha
 1 file(s)  21 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2011-09 reRESERVED proaktívny predaj ,Bratislava
 1 file(s)  19 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2010-11 VIVIA-ROP Efektivní komunikace, Brno
 1 file(s)  20 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2010-09 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  20 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2010-06 VIVIA Budování prof.image, Praha
 1 file(s)  17 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2010-05 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA budování profesionálního image, Praha
 1 file(s)  20 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2010-03 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  19 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2009-12 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  20 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2009-06 TV NZ synergický team, Nové Zámky
 1 file(s)  19 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2009-06 FAnn vedenie tímu, Trnava
 1 file(s)  22 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2009-04 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trnava, Košice
 1 file(s)  22 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-09 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
 1 file(s)  19 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-06 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
 1 file(s)  20 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-06 DHL Jirny ekektívna komunikácia, Jiřice
 1 file(s)  20 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  20 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-05a FAnn zlaté pravidlá predaja Trenčianske Teplice.
 1 file(s)  20 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Zlatá Idka
 1 file(s)  19 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-04b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  20 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-04a FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  20 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-03 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Kolárovo
 1 file(s)  20 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-01 SCA leadership, Kremnica
 1 file(s)  0 download
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016
  Title
  2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
   1 file(s)  20 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA imidž pro ženy, Praha
   1 file(s)  20 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2011-11 ČESKÁ SPOŔITELNA PRAHA ženský leadership, Praha
   1 file(s)  21 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2011-09 reRESERVED proaktívny predaj ,Bratislava
   1 file(s)  19 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2010-11 VIVIA-ROP Efektivní komunikace, Brno
   1 file(s)  20 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2010-09 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
   1 file(s)  20 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2010-06 VIVIA Budování prof.image, Praha
   1 file(s)  17 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2010-05 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA budování profesionálního image, Praha
   1 file(s)  20 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2010-03 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
   1 file(s)  19 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2009-12 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
   1 file(s)  20 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2009-06 TV NZ synergický team, Nové Zámky
   1 file(s)  19 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2009-06 FAnn vedenie tímu, Trnava
   1 file(s)  22 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2009-04 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trnava, Košice
   1 file(s)  22 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2008-09 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
   1 file(s)  19 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2008-06 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
   1 file(s)  20 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2008-06 DHL Jirny ekektívna komunikácia, Jiřice
   1 file(s)  20 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2008-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
   1 file(s)  20 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2008-05a FAnn zlaté pravidlá predaja Trenčianske Teplice.
   1 file(s)  20 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2008-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Zlatá Idka
   1 file(s)  19 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2008-04b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
   1 file(s)  20 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2008-04a FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
   1 file(s)  20 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2008-03 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Kolárovo
   1 file(s)  20 downloads
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
  2008-01 SCA leadership, Kremnica
   1 file(s)  0 download
  2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016
   Title
   2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA imidž pro ženy, Praha
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2011-11 ČESKÁ SPOŔITELNA PRAHA ženský leadership, Praha
    1 file(s)  21 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2011-09 reRESERVED proaktívny predaj ,Bratislava
    1 file(s)  19 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2010-11 VIVIA-ROP Efektivní komunikace, Brno
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2010-09 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2010-06 VIVIA Budování prof.image, Praha
    1 file(s)  17 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2010-05 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA budování profesionálního image, Praha
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2010-03 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
    1 file(s)  19 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2009-12 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2009-06 TV NZ synergický team, Nové Zámky
    1 file(s)  19 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2009-06 FAnn vedenie tímu, Trnava
    1 file(s)  22 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2009-04 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trnava, Košice
    1 file(s)  22 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-09 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
    1 file(s)  19 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-06 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-06 DHL Jirny ekektívna komunikácia, Jiřice
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-05a FAnn zlaté pravidlá predaja Trenčianske Teplice.
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Zlatá Idka
    1 file(s)  19 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-04b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-04a FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-03 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Kolárovo
    1 file(s)  20 downloads
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
   2008-01 SCA leadership, Kremnica
    1 file(s)  0 download
   2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016
    Title
    2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
     1 file(s)  20 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA imidž pro ženy, Praha
     1 file(s)  20 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2011-11 ČESKÁ SPOŔITELNA PRAHA ženský leadership, Praha
     1 file(s)  21 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2011-09 reRESERVED proaktívny predaj ,Bratislava
     1 file(s)  19 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2010-11 VIVIA-ROP Efektivní komunikace, Brno
     1 file(s)  20 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2010-09 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
     1 file(s)  20 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2010-06 VIVIA Budování prof.image, Praha
     1 file(s)  17 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2010-05 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA budování profesionálního image, Praha
     1 file(s)  20 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2010-03 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
     1 file(s)  19 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2009-12 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
     1 file(s)  20 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2009-06 TV NZ synergický team, Nové Zámky
     1 file(s)  19 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2009-06 FAnn vedenie tímu, Trnava
     1 file(s)  22 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2009-04 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trnava, Košice
     1 file(s)  22 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2008-09 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
     1 file(s)  19 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2008-06 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
     1 file(s)  20 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2008-06 DHL Jirny ekektívna komunikácia, Jiřice
     1 file(s)  20 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2008-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
     1 file(s)  20 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2008-05a FAnn zlaté pravidlá predaja Trenčianske Teplice.
     1 file(s)  20 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2008-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Zlatá Idka
     1 file(s)  19 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2008-04b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
     1 file(s)  20 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2008-04a FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
     1 file(s)  20 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2008-03 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Kolárovo
     1 file(s)  20 downloads
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
    2008-01 SCA leadership, Kremnica
     1 file(s)  0 download
    2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016
     Title
     2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
      1 file(s)  20 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA imidž pro ženy, Praha
      1 file(s)  20 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2011-11 ČESKÁ SPOŔITELNA PRAHA ženský leadership, Praha
      1 file(s)  21 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2011-09 reRESERVED proaktívny predaj ,Bratislava
      1 file(s)  19 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2010-11 VIVIA-ROP Efektivní komunikace, Brno
      1 file(s)  20 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2010-09 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
      1 file(s)  20 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2010-06 VIVIA Budování prof.image, Praha
      1 file(s)  17 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2010-05 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA budování profesionálního image, Praha
      1 file(s)  20 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2010-03 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
      1 file(s)  19 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2009-12 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
      1 file(s)  20 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2009-06 TV NZ synergický team, Nové Zámky
      1 file(s)  19 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2009-06 FAnn vedenie tímu, Trnava
      1 file(s)  22 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2009-04 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trnava, Košice
      1 file(s)  22 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2008-09 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
      1 file(s)  19 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2008-06 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
      1 file(s)  20 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2008-06 DHL Jirny ekektívna komunikácia, Jiřice
      1 file(s)  20 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2008-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
      1 file(s)  20 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2008-05a FAnn zlaté pravidlá predaja Trenčianske Teplice.
      1 file(s)  20 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2008-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Zlatá Idka
      1 file(s)  19 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2008-04b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
      1 file(s)  20 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2008-04a FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
      1 file(s)  20 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2008-03 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Kolárovo
      1 file(s)  20 downloads
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
     2008-01 SCA leadership, Kremnica
      1 file(s)  0 download
     2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016
      Title
      2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
       1 file(s)  20 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA imidž pro ženy, Praha
       1 file(s)  20 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2011-11 ČESKÁ SPOŔITELNA PRAHA ženský leadership, Praha
       1 file(s)  21 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2011-09 reRESERVED proaktívny predaj ,Bratislava
       1 file(s)  19 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2010-11 VIVIA-ROP Efektivní komunikace, Brno
       1 file(s)  20 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2010-09 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
       1 file(s)  20 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2010-06 VIVIA Budování prof.image, Praha
       1 file(s)  17 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2010-05 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA budování profesionálního image, Praha
       1 file(s)  20 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2010-03 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
       1 file(s)  19 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2009-12 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
       1 file(s)  20 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2009-06 TV NZ synergický team, Nové Zámky
       1 file(s)  19 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2009-06 FAnn vedenie tímu, Trnava
       1 file(s)  22 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2009-04 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trnava, Košice
       1 file(s)  22 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2008-09 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
       1 file(s)  19 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2008-06 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
       1 file(s)  20 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2008-06 DHL Jirny ekektívna komunikácia, Jiřice
       1 file(s)  20 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2008-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
       1 file(s)  20 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2008-05a FAnn zlaté pravidlá predaja Trenčianske Teplice.
       1 file(s)  20 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2008-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Zlatá Idka
       1 file(s)  19 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2008-04b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
       1 file(s)  20 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2008-04a FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
       1 file(s)  20 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2008-03 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Kolárovo
       1 file(s)  20 downloads
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
      2008-01 SCA leadership, Kremnica
       1 file(s)  0 download
      2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016