2006 – 2007

 

Title
2003-10 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jasenská dolina
 1 file(s)  13 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 VW zdravý životný štýl, Piešťany
 1 file(s)  12 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
 1 file(s)  11 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  11 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 BIAMA interný zýkazník, Csopak
 1 file(s)  13 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-04 VUB budovanie profesionálneho imidžu,Bratislava
 1 file(s)  12 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-04 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
 1 file(s)  11 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-03 BIAMA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Búkfurdó
 1 file(s)  13 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-02 ORANGE zvyšovanie výkonu, Bratislava
 1 file(s)  12 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-11 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jarabina
 1 file(s)  11 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-11 BIAMA komunikácia s obchodným partnerom, Nesvady
 1 file(s)  16 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-11 BIAMA budovanie profesionálneho imidžu, Nesvady
 1 file(s)  12 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-05 VW zdravý životný štýl, Senec
 1 file(s)  11 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-05 VW budovanie profesionálneho imidžu, Senec
 1 file(s)  12 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2001-09 NBS typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Bratislava
 1 file(s)  11 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-11 POŠTOVÁ BANKA synergický team, Dudince
 1 file(s)  12 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-11 POŠTOVÁ BANKA budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-11 CPS úspešný manažér, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-10 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Viničné
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-10 POŠTOVÁ BANKA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Senec
 1 file(s)  12 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-09 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-09 BYTkomfort leadership, Radava
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-06 SCA asertívna komunikácia, Lagáň
 1 file(s)  13 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-05 ORANGE budovanie profesionálenho imidžu, Viničné
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-05 HP budovanie tímu, Liptovská Teplička
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-05 DURA teamspirit, Senec
 1 file(s)  12 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-04 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Galbov mlyn
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-04 DURA efektívna asistentka, Bratislava
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-02 VW womanleadership, Trenšianske Teplice
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-10 VUB budovanie profesonálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-08 POSITIVE budovanie profesionálneho imidžu, Praha
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-07 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-06 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-06 BYTkomfort efektívna komunikácia, Lagáň
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Tatranská Štrba
 1 file(s)  11 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download