Mgr. Mária Korčeková – CURRICULUM VITAE

Majiteľka a konateľka agentúry ModernaBrain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motto: „celý náš život je výzva k rastu“

 

       Lektorka, koučka, terapeutka, konzultantka a špecialistka na témy ženský leadership, ženy v biznise, PowerTeaching a organizačné a systemické konštelácie.

       Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na pedagogickej fakulte. Dvadsať rokov vyučovala deti s využitím moderných didaktických techník a výchovných metód Márie Montessori a metódy Three In One Concepts. V mimoškolskej divadelnej tvorivej činnosti dosahovala úspechy na celoslovenskej úrovni.
Ďalších dvadsať rokov, od roku 1996, až do súčasnosti sa venuje vzdelávaniu dospelých, life koučingu a kariérnemu poradenstvu, kde používa interaktívne formy s holistickým pohľadom na klienta. Citlivo vníma etnické a kultúrne korene jedinca zo systemického aspektu postavenia jednotlivca v organizácii a spoločnosti. Posledné desaťročie sa špecializuje na motivačné tréningy woman leadershipu a diverzity „Žena v biznise“. V roku 2007 vytvorila 8-dielny cyklus víkendových stretnutí len pre dámy s názvom „ Zrodenie Venuše“ s využitím konštelačných techník.

Tréningové semináre:
„Budovanie profesionálneho imidžu“, akreditované MŠ SR, „Typológia osobnosti podľa čŕt tváre“ akreditované MŠ SR, „Synergický tým“, „Koučing v manažérskej praxi“, „Emocionálna inteligencia“, „Burnout“, „Relaxačné techniky podľa Three in One Concepts“, „Proaktívny predaj“, „Asertívna – synergická – hypnotická komunikácia“, „Organizačné a rodinné konštelácie“, „Akcelerované čítanie s metódou Three In One Concepts“, „Kreativita a superlearningové techniky“, „Powerteaching – ako sa efektívne učiť a naučiť“.

Najdôležitejšie projekty:
1995 – 2004 lektorka a facilitátorka metódy Three In One Concepts v SR
2010 – 2012 DHL Slovakia, „Akadémia leadershipu“, komplexný program vzdelávania a koučingových konzultácií pre top manažérov, supervízorov a tímlídrov
2008 – 2015 AGEL, holding zdravotníckych zariadení a nemocníc v ČR a SR „Kompletní program pre postup žien – manažériek“, ženský leadership, burnout, EQ, typológia osobnosti, imidž, koučing, nekonfliktná komunikácia s pacientom, klientom
2010 – 2014 ŠkodaAuto Mladá Boleslav, leadership, profesionálny imidž
2009 – 2015 Česká sporitelna, a.s. Praha, ženský leadership, typológia osobnosti, kreativita
2012 – 2015 UNIQA poisťovňa, a.s., 2012 – 2013 Poisťovňa Generali, a.s., 2008 – 2011 UNION poisťovňa, a.s., 2005 – 2008 Česká poisťovňa Slovensko a.s., Biama a.s., farm. spol., (1998 – 2003)

Spoločnosti v Slovenskej republike:
MO SR, MZV SR, Volkswagen Slovensko a.s., Orange Slovensko a.s., T – mobile a.s., O2 – Telefonica, a.s., Národná banka Slovenska, VÚB a.s., Poštová banka, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., FAnn – parfumérie, reRESERVED Slovensko, BYT – komfort, REA – tlačiareň, TechnoNova, s.r.o. Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E.ON

Spoločnosti v Českej republike:
ČSOB, a.s., Barrandov Studio, Třinecké železárny, a.s., Simio, s.r.o.