2000 – 2003

 

Title Download
2003-10 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jasenská dolina
  1 files      6 downloads
Download
2003-06 VW zdravý životný štýl, Piešťany
  1 files      6 downloads
Download
2003-06 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
  1 files      6 downloads
Download
2003-06 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
  1 files      6 downloads
Download
2003-06 BIAMA interný zýkazník, Csopak
  1 files      8 downloads
Download
2003-04 VUB budovanie profesionálneho imidžu,Bratislava
  1 files      6 downloads
Download
2003-04 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
  1 files      6 downloads
Download
2003-03 BIAMA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Búkfurdó
  1 files      7 downloads
Download
2003-02 ORANGE zvyšovanie výkonu, Bratislava
  1 files      7 downloads
Download
2002-11 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jarabina
  1 files      6 downloads
Download
2002-11 BIAMA komunikácia s obchodným partnerom, Nesvady
  1 files      8 downloads
Download
2002-11 BIAMA budovanie profesionálneho imidžu, Nesvady
  1 files      7 downloads
Download
2002-05 VW zdravý životný štýl, Senec
  1 files      6 downloads
Download
2002-05 VW budovanie profesionálneho imidžu, Senec
  1 files      7 downloads
Download
2001-09 NBS typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Bratislava
  1 files      6 downloads
Download
2000-10 SPP rekondičný pobyt, ostrov Rhodos
  1 files      7 downloads
Download
2000-09 HYDROTOUR rekondičný pobyt, ostrov Rhodos
  1 files      7 downloads
Download
2000-08 FAnn budovanie profesonálneho imidžu Banská Bystrica
  1 files      7 downloads
Download