Evaluácie školení

Title
2016-02 NAOS-BIODERMA interný leadership, Terchová
 1 file(s)  26 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-11 UNIQA typológia osobnosti podľa čŕt tváre 2, Nitra
 1 file(s)  19 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-10b UNIQA úloha OR pri vedení MGA, Nitra
 1 file(s)  10 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-10a UNIQA úloha OR pri vedení MGA, Nitra
 1 file(s)  9 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-10 UNIQA typológia osobnosti podľa čŕt tváre 1, Jelšovce
 1 file(s)  11 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-10 OTEVRENY SEMINÁR rodinné konstelace pro ženy, Praha
 1 file(s)  13 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-10 E-ON stres, Bratislava
 1 file(s)  10 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-09 VEREJNY SEMINAR vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  10 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-09 LINDSTROM vnútorný leadership, Trnava
 1 file(s)  15 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-06 UNIQA partnermanžment II, Nitra
 1 file(s)  9 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-05 E-ON komunikácia, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2015-02 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  9 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2014-03 OTVORENÝ organizačné konštelácie, Bratislava
 1 file(s)  13 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2014-02 OTVORENÝ organizačné konštelacie, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2013-12 ČSOB PRAHA niterný leadership II, Praha
 1 file(s)  12 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2013-07 KA-COFFEE proaktívny predaj, Banská Bystrica
 1 file(s)  10 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2013-06 ČESKÁ SPORITELNA niterný leadership II, Praha
 1 file(s)  10 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2013-03 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA, vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  9 downloads
2013 - 2016, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
Title
2012-11-21 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  9 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-11-14 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-11-08 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-10-08 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-10-04 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-09-24 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-09-19 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-09-17 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  9 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-09-06 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-07-12 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-07-10 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-06-25 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-06-13 DHL akadémia vzdelávania SV, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-06-04 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-05-23 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-05-22 DHL akadémia vzdelávania SV, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-05-16 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-05-14 DHL akadémia vzdelávania SV, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-05-02 DHL akadémia vzdelávania TL, Ba
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-04b DHL SENEC budovanie profesionálneho imidžu, Senec
 1 file(s)  8 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-04a DHL SENEC budovanie profesionálneho imidžu, Senec
 1 file(s)  9 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2012-03 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  9 downloads
2012, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
Title
2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2011-11 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA imidž pro ženy, Praha
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2011-11 ČESKÁ SPOŔITELNA PRAHA ženský leadership, Praha
 1 file(s)  11 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2011-09 reRESERVED proaktívny predaj ,Bratislava
 1 file(s)  9 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2010-11 VIVIA-ROP Efektivní komunikace, Brno
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2010-09 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2010-06 VIVIA Budování prof.image, Praha
 1 file(s)  9 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2010-05 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA budování profesionálního image, Praha
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2010-03 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  9 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2009-12 ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA vnitřní leadership, Praha
 1 file(s)  11 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2009-06 TV NZ synergický team, Nové Zámky
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2009-06 FAnn vedenie tímu, Trnava
 1 file(s)  11 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2009-04 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trnava, Košice
 1 file(s)  11 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-09 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-06 DHL Jirny vedenie tímu, Jiřice
 1 file(s)  9 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-06 DHL Jirny ekektívna komunikácia, Jiřice
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-05a FAnn zlaté pravidlá predaja Trenčianske Teplice.
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Zlatá Idka
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-04b FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-04a FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-03 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Kolárovo
 1 file(s)  10 downloads
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2008-01 SCA leadership, Kremnica
 1 file(s)  0 download
2008 - 2011, Evaluácie školení 29/02/2016
Title
2007-10 ŠKODA AUTO budovanie profesionálního imidžu, Černý Dúl
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2007-10 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2007-10 FAnn leaderhip-top, Hronsek
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2007-09 CONSILIUM budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2007-06 SCA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Oščadnica
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2007-06 Fann zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2007-06 BYTkomfort telefonovanie, Nové Zámky
 1 file(s)  9 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2007-05 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2007-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2007-05 Fann komunikácia so zákazníkom, Staré Hory
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2007-03 BYTkomfort komunikácia so zákazníkom, Radava
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2007-02 CPS vedenie tímu, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-12 HORNEX budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-10 PSLSP budovanie profesionálneho imidžu, Senec
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-06 SCA komunikácia v tíme, Lagáň
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-06 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Košice
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-05 POSITIVE, ALLIANZ POJIŠŤOVNA budovanie profesionálneho imidžu, Praha
 1 file(s)  9 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-04 FAnn typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-04 CPS úspešný manažér, Bojnice
 1 file(s)  9 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-04 CPS typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Bojnice
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-03 T-MOBILE obchodná etiketa, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-03 ROCHE budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-03 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-03 CPS koučovacie techniky, Moravany
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2006-02 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2006 - 2007, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
Title
2005-11 POŠTOVÁ BANKA synergický team, Dudince
 1 file(s)  9 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-11 POŠTOVÁ BANKA budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-11 CPS úspešný manažér, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-10 reRESERVED zlaté pravidlá predaja, Viničné
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-10 POŠTOVÁ BANKA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Senec
 1 file(s)  9 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-09 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-09 BYTkomfort leadership, Radava
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-06 SCA asertívna komunikácia, Lagáň
 1 file(s)  9 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-05 ORANGE budovanie profesionálenho imidžu, Viničné
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-05 HP budovanie tímu, Liptovská Teplička
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-05 DURA teamspirit, Senec
 1 file(s)  9 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-04 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Galbov mlyn
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-04 DURA efektívna asistentka, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2005-02 VW womanleadership, Trenšianske Teplice
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-10 VUB budovanie profesonálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-08 POSITIVE budovanie profesionálneho imidžu, Praha
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-07 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-06 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-06 BYTkomfort efektívna komunikácia, Lagáň
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-05b FAnn zlaté pravidlá predaja, Tatranská Štrba
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-05a FAnn zlaté pravidlá predaja, Tatranské Štrba
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-05 VUB budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-05 ORANGE budovanie profesionálneho imidžu, Viničné
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trnava
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-05 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-04 VW typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-04 VUB budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-04 FAnn zlaté pravidlá predaja, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-04 FAnn zlaté pavidlá predaja,Tatranská Štrba
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2004-01 CPS zvyšovanie výkonnosti, Trenčianske Teplice
 1 file(s)  8 downloads
2004 - 2005, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
Title
2003-10 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jasenská dolina
 1 file(s)  8 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 VW zdravý životný štýl, Piešťany
 1 file(s)  9 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
 1 file(s)  8 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 MO SR budovanie profesionálneho imidžu, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-06 BIAMA interný zýkazník, Csopak
 1 file(s)  10 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-04 VUB budovanie profesionálneho imidžu,Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-04 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY budovanie profesionálneho imidžu, Třinec
 1 file(s)  8 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-03 BIAMA typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Búkfurdó
 1 file(s)  9 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2003-02 ORANGE zvyšovanie výkonu, Bratislava
 1 file(s)  9 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-11 VW budovanie profesionálneho imidžu, Jarabina
 1 file(s)  8 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-11 BIAMA komunikácia s obchodným partnerom, Nesvady
 1 file(s)  10 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-11 BIAMA budovanie profesionálneho imidžu, Nesvady
 1 file(s)  9 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-05 VW zdravý životný štýl, Senec
 1 file(s)  8 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2002-05 VW budovanie profesionálneho imidžu, Senec
 1 file(s)  9 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2001-09 NBS typológia osobnosti podľa čŕt tváre, Bratislava
 1 file(s)  8 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2000-10 SPP rekondičný pobyt, ostrov Rhodos
 1 file(s)  9 downloads
2000 - 2003 29/02/2016 Download
2000-09 HYDROTOUR rekondičný pobyt, ostrov Rhodos
 1 file(s)  9 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download
2000-08 FAnn budovanie profesonálneho imidžu Banská Bystrica
 1 file(s)  9 downloads
2000 - 2003, Evaluácie školení 29/02/2016 Download